Metropolitalne wiadomości

wiadomości

IV Metropolitalne Spotkanie Noworoczne za nami.

W miniony Piątek (9 stycznia 2015r.) w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim już po raz czwarty odbyło się Metropolitalne Spotkanie Noworoczne GOM. Było ono okazją do podsumowania zeszłorocznych działań Stowarzyszenia, jak i omówienia planów na przyszłość.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osobistości z kręgów politycznych, biznesowych, oświatowych jak i sektora pozarządowego. Na spotkaniu nie zabrakło Pawła Adamowicza – Prezesa Zarządu GOM, jak i większości członków Zarządu GOM w kadencji 2011-2014. Ponadto spotkanie wzbogaciła obecność licznych staorstów, prezydentów, burmistrzów oraz wójtów z obszaru naszej metropolii. Wśród VIP’ów znaleźli się m.in.: Paweł Orłowski Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, Stanisław Lamczyk poseł RP, Krzysztof Trawicki Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Ryszard Śliwski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego,  Serge Bocsa Prezes Saur Neptun Gdańsk, Janusz Jarosiński  Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, Jarosław Pawłowski Prezes Zarządu InnoBaltica, Dorota Raben Prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku, prof. dr hab. Teresa Martyniuk Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej, Katarzyna Hall Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dobra Edukacja”, Marek Olechnowicz  Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Marianna Sitek-Wróblewska Prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, czy Łukasz Wysocki Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej.
Podczas spotkania zaprezentowaliśmy poniższy film, podsumowujący miniony rok Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu GOM,  Paweł Adamowicz w swoim przemówieniu omówił również plan na przyszły rok, który nie wyklucza poszerzenia Stowarzyszenia m.in. o Gdynię. W trakcie oficjalnej części wręczono również Podziękowania dla wszystkich Członków Zarządu GOM w kadencji 2011-2014.