Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Jak wykorzystać wyzwania ekologiczne do wzrostu gospodarczego?

W ramach pracy nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, 11 lutego w siedzibie naszego Stowarzyszenia, firma Atmoterm SA zorganizowała szkolenie dla 31 gmin zaangażowanych w projekt.


Wstęp merytoryczny zaprezentowany przez dr inż. Jacka Jaśkiewicza zarysował problematykę antropogenicznych przyczyn zmian klimatu, omówiono również najważniejsze cele klimatyczne UE oraz przybliżono dokumenty strategiczne,  dotyczące polityki energetyczno - klimatycznej (prezentacje do pobrania poniżej).  Na spotkaniu zaprezentowano również plan działań i harmonogram projektu, a także dyskutowano o szczegółach jego realizacji.

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają stanowić wsparcie w zdobyciu dofinansowania na realizację przedsięwzięć m.in. z zakresu termomodernizacji, poprawy efektywności energetycznej, rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii  i wykorzystania technologii niskoemisyjnych. Skutkiem długofalowym jest natomiast  obniżenie emisji, a co za tym idzie, poprawa jakości powietrza w naszym obszarze metropolitalnym.

Prezentacja dokumenty strategiczne

Prezentacja - zmiany klimatu

Przejdź na podstronę PGN

Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013