Metropolitalne wiadomości

aktualności

Jakość życia na Pomorzu. Debata Dziennika Bałtyckiego

Czwarta odsłona z cyklu Metropolitalne Debaty w Olivii odbyła się pod hasłem “Metropolia - jak może służyć jakości życia na Pomorzu”. Tym razem przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, gospodarczej jak i eksperckiej dyskutowali na temat tego, według jakich kryteriów dokonuje się oceny jakości życia oraz jak na tę jakość mogą wpłynąć inicjatywy podejmowane na obszarze metropolii.

Kierunki w dyskusji wyznaczali: Jarosław Sellin - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Paweł Orłowski - członek Zarządu Województwa Pomorskiego, prof. Cezary Obracht-Prondzyński - socjolog, Hanna Pruchniewska - burmistrz Pucka oraz Jolanta Rożyńska - Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury. Dyskusja toczyła się głównie wokół kilku obszarów tematycznych jakimi były zdrowie, edukacja i kultura.

Minister Jarosław Sellin swojej wypowiedzi przywołał definicję polityki jako roztropnego działania na rzecz dobra wspólnego, w tym właśnie jakości życia. Paweł Orłowski wspomniał natomiast, że pierwszy raz kategoria jakości życia ujęta została w dokumencie pn. Krajowa Polityka Miejska. W toku wypowiedzi stwierdził, że PKB nie powinno być podstawowym wskaźnikiem oceny jakości życia, ponieważ wzrost gospodarczy nie zawsze idzie w parze z faktycznym podniesieniem jakości życia mieszkańców.
Jakimi “twardymi” wskaźnikami można zmierzyć parametr jakości życia wskazał prof. Cezary Obracht-Prondzyński. Jego zdaniem są to m.in. poziom dochodów, wyposażenie w niezbędną infrastrukturę, stopień wyposażenia w usługi i warunki środowiska. Oprócz nich istnieje szereg wskaźników uszczegóławiających, wśród których Profesor wymienił walory pracy, walory obsługi, walory otoczenia, poziom bezpieczeństwa, ład instytucjonalny oraz poczucie sprawstwa obywateli. Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka zaznaczyła, jak mocno usługi publiczne w mniejszej gminie uzależnione są od rdzenia metropolii. Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury przedstawiła natomiast wpływ wydatkowania wysokich środków w ośrodek kulturalny poza rdzeniem metropolii na ofertę kulturalną całego regionu. Statystyki Kaszubskiej Filharmonii potwierdzają zasadność tej inwestycji - od otwarcia liczba użytkowników wzrosła blisko dwukrotnie, a korzystającymi z Centrum są nie tylko mieszkańcy Wejherowa, ale całej metropolii, w tym także mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu. Obie Panie zgodnie uznały, że mniejsze miasta czerpią korzyści z przynależenia do metropolii. Podkreślono ogromną korzyść ze wspólnych inwestycji metropolitalnych takich jak System Roweru Metropolitalnego, który już jesienią pojawi się na ulicach nie tylko największych, ale również mniejszych miast i gmin.

Prof. Cezary Obracht-Prondzyński wspomniał, że problemem z jakim zmaga się nie tylko Pomorze, ale cały kraj, jest niska aktywność edukacyjna w wieku dorosłym. Brakuje inwestycji w edukację nie tylko zawodową, ale również obywatelską. Jego zdaniem jest to jedno z najpoważniejszych wyzwań stojących na drodze do rozwoju metropolii. Paweł Orłowski poruszył temat powszechnie niskiej oceny jakości służby zdrowia w skali ogólnopolskiej. Wymienił obszary działalności w jakie na szczeblu wojewódzkim można zainwestować, aby poprawić poziom służby zdrowia, są to m.in. inwestycje w infrastrukturę, nowoczesną aparaturę, edukację zdrowotną, profilaktykę i szkolenie personelu medycznego w zakresie lepszej komunikacji z pacjentem. Wspomniał również o możliwym pozytywnym wpływie inwestycji metropolitalnych, takich jak System Roweru Metropolitalnego oraz program profilaktyki cukrzycy typu II,  na zdrowszy styl życia mieszkańców.

Mówiąc o jakości życia, nie można nie wspomnieć o kwestiach związanych z tożsamością lokalną i lokalnym patriotyzmem. Wszyscy paneliści zgodzili się co do tego, że poczucie tożsamości lokalnej nie wyklucza się z poczuciem tożsamości narodowej czy obywatelskiej, jednak istnieje potrzeba celebrowania wydarzeń “u siebie”, blisko swojego miejsca zamieszkania. Daje to poczucie wspólnoty, a ludzie stają się ambasadorami tego, co znają i tego, co jest im bliskie, jak podkreślił pan profesor.

Cykl debat Metropolitalne Debaty w Olivii zakończył się, jednak zarówno organizatorzy, jak i gospodarz miejsca Maciej Grabski, Prezes Olivia Business Centre, wyrazili chęć ich kontynuacji.

Foto: Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki

  • GIWK