Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Jednolite zapisy w dokumentach planistycznych

Spotkanie na którym omówione zostało opracowanie dot. standaryzacji legendy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) dla 58 gmin obszaru metropolitalnego otworzył gospodarz miejsca Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Marek Piskorski przedstawiając zebranym skład zespołu projektowego. - Biuro zajmuje się już nie tylko planami Gdańska, ale całego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. To naprawdę wielkie przedsięwzięcie, cieszę się że jest tak duże zainteresowanie wśród lokalnych planistów tymi działaniami – powiedział na wstępie.

Czwartkowe spotkanie odbyło się pod  szyldem Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska, ale uczestniczyli w nim nie tylko członkowie Komisji. Większość gości stanowili uczestnicy wcześniejszych warsztatów prowadzonych przez zespół projektowy BRG. Korzystając z okazji Wicedyrektor Biura Rozwoju Gdańska Pani Barbara Pujdak zaprosiła wszystkich zebranych na zbliżający się kongres „Smart Metropolia”, który odbędzie się w dniach 21-22 listopada na terenie Amber EXPO. - Na Kongresie jeden z czterech głównych paneli, które trwać będą 2 dni poświęcony będzie kwestiom przestrzennym. Serdecznie zapraszam Państwa do zarejestrowania się na kongres już dziś, zwłaszcza iż jest on adresowany w głównej mierze do środowiska samorządowego, a więc do Państwa. Zarejestrować można się na stronie http://www.smartmetropolia.pl/.

Spotkanie poprowadziła dalej arch. Małgorzata Momont, koordynator zespołu projektowego przygotowującego opracowanie. Omówiła propozycje zapisów, które dostępne są w poniższej publikacji. Obszary metropolitalne Wrocławia i Poznania dopracowały się nowych metod i narzędzi wspólnego opracowywania, powinniśmy dążyć do tego samego. Pierwszym krokiem jest właśnie standaryzacja legendy – mówiła prowadząca - Intencją włodarzy Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego jest skierowanie sugestii do samorządów do stosowania tej legendy.

Po zakończeniu prezentacji Pani Małgorzaty Momont głos zabrała Wójt Gminy Pszczółki Hanna Brejwo, Członek Zarządu GOM. - Będziemy jako GOM nie tylko sugerować, ale chcielibyśmy aby udało się decyzją GOM wprowadzić tę legendę jako pewien standard, aby m.in. przystępując do zamawiania opracowań SUiKZP u firm zewnętrznych umieszczać konkretne wymagania co do oznaczeń. Ideą jest przecież stosowanie ujednoliconych zapisów legendy. Hanna Brejwo podziękowała także całemu Zespołowi Projektowemu, który jeszcze przed pracami nad standaryzacją legendy dokonał połączenia wszystkich 58 Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gmin położonych w na terenie powiatów wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Należy zauważyć, że w pracach nad tym opracowaniem brali też udział samorządowcy z gmin, które nie są członkami GOM (m.in. Gdynia, Reda, Gmina Puck), im także chcielibyśmy serdecznie podziękować za przybycie i zaangażowanie we wszystkie prace warsztatowe i oraz konsultacyjne. – powiedział na końcu spotkania  Dyrektor Biura GOM Michał Glaser.

  • GIWK