Metropolitalne wiadomości

aktualności

Jesteśmy razem już 10 lat. Zapraszamy na urodzinową wystawę

10. rocznica powołania stowarzyszenia metropolitalnego na Pomorzu jest okazją do spojrzenia wstecz i pochwalenia się tym, z czego jesteśmy dumni, co zrobiliśmy dla mieszkańców regionu i wspólnie z nimi przez te lata. Od piątku 27 sierpnia na Długim Targu w Gdańsku można oglądać wystawę, na której prezentujemy drogę, jaką stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) przeszło od 2011 roku do dziś.

15 września minie 10 lat od powołania stowarzyszenia metropolitalnego, które początkowo nosiło nazwę Gdański Obszar Metropolitalny. Wszystko zaczęło się od wizji i tak też rozpoczynamy naszą wystawę.

Od wizji do porozumienia, czyli jak to się zaczęło

Pomysłodawcą powołania wokół Gdańska obszaru metropolitalnego był prezydent Paweł Adamowicz. Podążając za ideami samorządności, które formułował już od roku 1992, a które skrystalizował w książce “Gdańsk jako wyzwanie”, w 2011 roku przedstawił pomysł powołania wokół Gdańska obszaru metropolitalnego.

Marka Gdańska, najbardziej w Polsce i za granicą rozpoznawalnego ośrodka spośród miast i gmin pomorskich, miała pomóc w rozwoju całemu regionowi. Paweł Adamowicz był przekonany, że tylko wspólne działania i efekt skali pozwolą regionowi z sukcesem funkcjonować i rozwijać się we współczesnym zglobalizowanym świecie. Ostatecznie jego energia i determinacja doprowadziły do zawiązania długoletniej współpracy między sąsiednimi samorządami.

10 lat budowania wspólnoty. Bilans zysków

Śledząc kolejne plansze wystawy, podążamy za “kamieniami milowymi” stowarzyszenia. Na zdjęciach można zobaczyć najważniejsze wydarzenia na 10-letniej drodze budowania wspólnoty - od rozpoznania potrzeb mieszkańców, wyznaczenia kierunków rozwoju metropolii, aż do realizacji tych strategii.

Idei powołania obszaru metropolitalnego od początku przyświecał jasno określony cel: funkcjonowanie stowarzyszenia ma przynosić korzyści mieszkańcom całego regionu. I tak się dzieje.

Na wystawie pokazujemy przykłady tego, co udało się już osiągnąć.

  • To wielomilionowe oszczędności, jakie zyskały metropolitalne samorządy np. dzięki ogłaszaniu wspólnych przetargów na zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego, paliwa.
  • To kilkaset inwestycji, z którymi mieszkańcy stykają się na co dzień np. korzystając z węzłów transportowych, nowych linii tramwajowych, nowego taboru komunikacji miejskiej, sieci ścieżek rowerowych, zmodernizowanych szkół, przedszkoli, urzędów, budynków mieszkalnych.
  • To aktywizacja zawodowa mieszkańców, wsparcie w znalezieniu pracy, pomoc pedagogiczna, psychologiczna, zajęcia i warsztaty prowadzone w metropolitalnych domach sąsiedzkich.
  • To też wspieranie postaw obywatelskich, jak np. organizacja kampanii profrekwencyjnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. czy w wyborach prezydenckich w 2020 r., wspólne szycie patchworkowej biało-czerwonej flagi 4 czerwca 2019 r. w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych
  • OMGGS jest także przestrzenią współpracy w sferze kultury oraz działań skupiających się na problemach mniejszości, osób z niepełnosprawnościami i otoczenia, imigrantów, środowisk i osób wykluczonych, na tworzeniu równego dostępu do usług społecznych.

#ustawametropolitalna, czyli spojrzenie w przyszłość

Ostatnia część wystawy to spojrzenie w przyszłość - perspektywa realizacji nowych przedsięwzięć, ale też wyzwań związanych między innymi ze zmianami klimatu, starzeniem się społeczeństwa, globalnymi procesami politycznymi i gospodarczymi.

Najważniejszym zadaniem na najbliższe lata jest doprowadzenie do uchwalenia przez polski parlament ustawy metropolitalnej. Założyciele OMGGS od początku działań mieli świadomość, że bez ustawy metropolia nie wykorzysta swych wszystkich możliwości.

 

OMGGS dziś

OMGGS zrzesza obecnie 59 miast, gmin i powiatów, które wspólnie pracują nad poprawą komfortu i jakości życia ponad 1,6 mln mieszkańców metropolii - w takich obszarach jak transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja migrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja. Od 2015 roku OMGGS zarządza funduszami europejskimi o wartości 1,76 mld zł, co przekłada się na pakiet ponad 180 projektów o całkowitej wartości 3,13 mld zł.

Wystawa w metropolitalnych gminach

Wystawę na Długim Targu można oglądać do niedzieli 5 września. Potem odwiedzi ona metropolitalne gminy.

Dziesiątki zdjęć, emocje utrwalone na fotografiach, migawki wspomnień. Zapraszamy do obejrzenia wystawy! Przeżyjmy to razem jeszcze raz!

 

  • GIWK