Metropolitalne wiadomości

aktualności

Już jest - nowa oferta usług doradczych dla biznesu w ramach projektu Tripolis

Rozpoczęła się jedna z najbardziej oczekiwanych konferencji technologicznych tego roku - Infoshare 2023. 24 i 25 maja w AmberExpo trwają wystąpienia i warsztaty poświęcone biznesowi, nowym technologiom i startupom. Zachęcamy do odwiedzenia stoiska Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego i poznania oferty nowych, proinnowacyjnych usług dla biznesu, udostępnionych w ramach projektu Tripolis.

Projekt Tripolis

Uczestnicząc w tegorocznym Infoshare, nie można ominąć wspólnego stoiska Gdyni i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, gdzie premierowo zostanie zaprezentowana oferta nowych, proinnowacyjnych usług dla biznesu udostępnionych w ramach projektu Tripolis.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw działających w Metropolii, a także poszerzenie rynków zbytu na ich produkty i usługi. Wysokiej jakości, specjalistyczne wsparcie oferowane jest przez Instytucje Otoczenia Biznesu działające w Obszarze Metropolitalnym.

Partnerami i jednocześnie współtwórcami projektu Tripolis są: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Fundacja Gospodarcza z Gdyni. Przedsięwzięcie zakłada przygotowanie przez te trzy instytucje oferty dziesięciu specjalistycznych usług doradczych skierowanych do przedsiębiorców. 

Wśród oferowanych usług znajdziemy między innymi:

Design Management - kompleksowe wsparcie, od etapu opracowywania pomysłu na nowy produkt lub usługę, aż do momentu ich wprowadzenia na rynek. W ramach Design Management doradcy przeprowadzą analizę potrzeb klienta i trendów na rynku, a następnie pomogą w tworzeniu koncepcji produktu lub usługi, zbudowaniu prototypu, przetestowaniu go i wprowadzeniu na rynek. Możliwe jest zrealizowanie pełnego cyklu lub wybranego etapu.  Doradztwo wykorzystuje metodologię design thinking, która bazuje na badaniu i zrozumieniu potrzeb klienta.

Bio Laboratorium - doradztwo realizowane na bazie sprzętu laboratoryjnego znajdującego się w PPNT Gdynia. W ramach tych usług zespół ekspertów przygotuje analizy z zakresu nauk przyrodniczych, ochrony środowiska i chemii. Badania te znajdują zastosowanie m.in. w kontroli jakości produktów, analizie surowców, analizie zanieczyszczeń.

Doradztwo dotyczące rozwiązań patentowych - dzięki tym usługom przedsiębiorca dowie się np., czy jego rozwiązanie techniczne można opatentować, czy na rynku istnieją już podobne produkty chronione przez patent oraz co patentuje konkurencja.

Program Tripolis jest realizowany w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i dofinansowany ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego RPO 2014-2020 (RPO WP). Wkład funduszy UE w projekcie wynosi 4,2 mln zł.

Infoshare 2023

Infoshare, największa w Europie Środkowej i Wschodniej konferencja technologiczna, odbywa się w Gdańsku już po raz siedemnasty. Wydarzenie, jak co roku, gromadzi tysiące uczestników zainteresowanych łączeniem nowych technologii i biznesu. Wśród nich nie zabraknie inwestorów, przedstawicieli startupów i przedsiębiorców.

Podczas wydarzenia będzie można posłuchać prelekcji prowadzonych przez ekspertów z całego świata. Jednym z głównych tematów tegorocznej edycji Infoshare jest sztuczna inteligencja - w kontekście etyki, bezpieczeństwa, czy tworzenia odpowiedzialnego AI. Oprócz tego prelegenci poruszą tematy takie jak metaverse czy FoodTech, uczestnicy poznają tajniki odpowiedzialnego inwestowania i dowiedzą się, jak kierować firmą w obliczu burzliwych warunków rynkowych. Odbędą się także targi partnerów i startupów.

Konferencja Infoshare to również networking, wymiana doświadczeń i dobra zabawa podczas imprez towarzyszących takich jak The Great Networking Party - koncert BARANOVSKIEGO w B90.

  • GIWK