Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

"Kolej metropolitalna a planowanie przestrzeni i mobilności w metropoliach". Seminarium eksperckie

Skuteczne zarządzanie systemem transportowym, w tym rozwojem niezbędnej infrastruktury, jest jednym z głównych wyzwań integracji metropolitalnej. Kolej metropolitalna może stanowić bardzo ważny element tego systemu - dając mieszkańcom możliwość łatwego przemieszczania się pomiędzy rdzeniem a pozostałą częścią obszaru, staje się instrumentem polityki publicznej w zakresie planowania rozwoju przestrzennego, mieszkalnictwa i sieci usług publicznych na obszarze metropolitalnym. 

Dostrzegając potrzebę inicjowania dyskusji wokół ważnych zagadnień, związanych z rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych, OMG-G-S wspólnie z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego oraz Instytutem Metropolitalnym przystąpił do organizacji seminarium eksperckiego pt. „Kolej metropolitalna a planowanie przestrzeni i mobilności w metropoliach”. Wydarzenie odbędzie się 18 i 19 maja w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku. To kolejne z cyklu seminariów eksperckich, organizowanych w partnerstwie trzech instytucji.

Pierwszego dnia seminarium zastanowimy się, w jaki sposób planować transport kolejowy i cały system zrównoważonej mobilności na obszarach metropolitalnych. Drugiego natomiast - jak integrować i sprawnie zarządzać złożonym systemem, którego osią jest kolej metropolitalna. Udział w seminarium potwierdzili przedstawiciele miejskich i regionalnych biur planistycznych, urbaniści, prawnicy, przedstawiciele samorządów, a także związków i stowarzyszeń JST, realizujących na obszarach metropolitalnych zadania publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W wydarzeniu wezmą udział między innymi przedstawiciele Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Związku Gmin Subregionu Centralnego, Komunikacyjnego Związku Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie na adres konferencje@im.edu.pl. W razie jakichkolwiek pytań związanych zarówno z kwestiami organizacyjnymi, jak i programem wydarzenia, prosimy o kontakt z koordynatorem seminarium, Panem Damianem Zelewskim (damian.zelewski@im.edu.pl; 514 372 055).

Organizacja seminarium jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:
Folder seminarium

  • GIWK