Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Kolejne Walne Zebranie Członków GOM już w kwietniu!

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Sali 315 odbyły się dwa ważne z punktu widzenia Stowarzyszenia spotkania. Pierwszym było zebranie Komisji Rewizyjnej GOM, podczas której wybrano jej nowego przewodniczącego, drugim było posiedzenie Zarządu GOM, na którym m.in. ustalono termin Walnego Zebrania Członków GOM.

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jednogłośnie wybrano wójta Gminy Cedry Wielkie – Janusza Golińskiego, wiceprzewodniczącą została wójt Gminy Linia - Bogusława Engelbrecht.

                   

Wczorajsze posiedzenie Zarządu GOM owocowało w dyskusje. Pierwsza toczyła się nad zmianami statutowymi, które mają zostać wprowadzone już na najbliższym Walnym Zebraniu członków, druga nt. składu Rady Programowej GOM, która ma być ciałem opiniująco-pomocniczym. Ustalono, że Członkowie Zarządu mają czas do następnego zebrania, aby zapoznać się z propozycjami składu rady, wówczas powrócą do dyskusji na jej temat.

Na spotkaniu przedstawiono również harmonogram postępu prac nad Strategią Transportu i Mobilności, która obecnie jest na etapie formułowania celi Strategii oraz przedstawiono sprawy związane z projektem rewitalizacji w ramach ZIT.

Do najważniejszych ustaleń z wczorajszego spotkania należała decyzja o terminie Walnego Zebrania Członków GOM, które planowane jest na 13 kwietnia o godz. 15:00 w Gdańsku, warunkiem zwołania posiedzenia jest obecność na nim przedstawicieli Miasta Gdyni (w roli obserwatora) oraz pozostałych członków Forum NORDA. 13 kwietnia odbędzie się również kolejne spotkanie Zarządu GOM, na którym poruszone zostaną kwestie związane z edukacją w metropolii oraz zaprezentowane zostaną informacje nt. stanu projektów realizowanych przez biuro GOM.