Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Kolejne węzły przesiadkowe w OMG-G-S

24 i 25 kwietnia br. podpisane zostały kolejne umowy na dofinansowanie modernizacji lub budowy węzłów integrujących publiczny transport zbiorowy w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wszystkie projekty są częścią Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych OMG-G-S do roku 2020.

Efektywne zarządzaniem obszarem metropolitalnym nie jest możliwe bez systemowego rozwiązania kwestii integracji publicznego transportu zbiorowego. Pokazuje to zarówno praktyka współpracy samorządowej, jak i opracowania analityczne. Kształtowanie polityki transportowej obejmuje zarówno kwestie infrastrukturalne, jak i te o charakterze organizacyjnym. Wyzwania w zakresie integracji taryfowo-biletowej, kierunków rozwoju sieci tramwajowej i trolejbusowej, roli komunikacji rowerowej jako istotnego elementu systemu transportowego, czy też integracji transportu publicznego i indywidualnego - nie mogą być rozpatrywane osobno. Dopiero całościowe spojrzenie na wszystkie wskazane powyżej zagadnienia pozwala na kreowanie faktycznie zintegrowanych działań w długofalowej perspektywie. W taki też sposób staramy się realizować przedsięwzięcia i planować rozwój polityki transportowej na terenie całego OMG-G-S w ramach wdrażania mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Czynnikiem warunkującym rozwój transportu zbiorowego jest odpowiednia infrastruktura, której ważnym elementem są węzły przesiadkowe. W Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych OMG-G-S do roku 2020 zaplanowaliśmy wsparcie finansowe modernizacji istniejących oraz budowy nowych węzłów – w sumie 25. Pierwsze umowy na dofinasowanie budowy węzłów integracyjnych w Kartuzach i Gołubiu (gmina Stężyca) zostały podpisane w październiku. Wczoraj natomiast w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego została podpisana umowa o dofinasowanie budowy węzła integracyjnego w Wejherowie. Dziś marszałek Mieczysław Struk podpisał kolejne umowy na dofinansowanie budowy węzłów integracyjnych OMG-G-S w: Nowym Dworze Gdańskim, Gdyni-Karwinach, Władysławowie, Jastarni, Sopocie-Kamiennym Potoku, Gościcinie (Gmina Wejherowo), Tczewie i Pucku. Ponadto dziś także podpisana została umowa na modernizację Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 8 stacji kolejowych SKM (Rumia Janowo, Gdynia Chylonia, Gdynia Leszczynki, Gdynia Grabówek, Gdynia Stocznia, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo i Gdańsk Stocznia).

Załączniki:

Fot. Agnieszka Wołowicz

  • GIWK