Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

Komisja ds. Administracji i Finansów o bezpieczeństwie informacji i prawie pracy

Co muszą poprawić samorządy w zakresie przestrzegania praw pracowniczych i jak powinny dbać o bezpieczeństwo danych? Samorządowcy Metropolii Gdańskiej dyskutowali o tym z ekspertami w obu dziedzinach.

O zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w obszarze administracji publicznej opowiadał Artur Szwoch z Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. Ekspert omówił m.in.: podstawowe wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych, wymagania w zakresie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, instrukcje zarządzania systemem informatycznym, wymagania prawne dotyczące audytu bezpieczeństwa informacji, wymagania dla audytorów.

Było to uzupełnienie wcześniejszych dyskusji nt. konieczności przeprowadzania corocznego audytu bezpieczeństwa informacji wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych.

Prezentacja na temat zarządzania organizacją publiczną

Kolejnym zagadnieniem było prawo pracy w administracji: rola Państwowej Inspekcji Pracy w świetle samorządu terytorialnego oraz prawa i obowiązki administracji publicznej wynikające z Kodeksu Pracy. Zagadnienia związane z prawem pracy przedstawił Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku  Mieczysław Szczepański oraz certyfikowany ekspert ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Halina Żbikowska.

Zaproszeni eksperci omówili wpływ stresu na wydajność pracowników, najczęściej pojawiające się błędy i uchybienia po stronie pracodawców, obowiązki w zakresie BHP, prawa i obowiązki w zakresie urlopów oraz orzecznictwo w zakresie mobbingu. Konkluzja płynąca ze spotkania jest dość optymistyczna dla samorządów, które statystycznie mają mniejszy problem z respektowaniem prawa pracy od podmiotów prywatnych.

  • GIWK