Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Komisja ds. Rozwoju Społecznego dla OPS-ów i PCPR-ów

Za nami kolejne spotkanie Komisji ds. Rozwoju Społecznego, pierwsze po zmianie nazwy stowarzyszenia na Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Tym razem spotkanie dedykowane było ośrodkom pomocy społecznej i rodzinie, dla których uruchomione zostaną pierwsze konkursy w ramach RPO WP 2014-2020 oraz przedstawicielom partnerstw działających w ramach fiszki integracyjnej ZIT.

Założenia konkursów dla OPS-ów i PCPR-ów oraz kryteria wyboru projektów omówiła Pani Anna Lewicka-Jacynowicz z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Podstawową kwestią, na którą zwrócono uwagę, była tzw. linia demarkacyjna, czyli zestaw kryteriów wskazujący dla określonych typów projektów miejsce ich realizacji lub źródło finansowania, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków UE. OPS-y oraz PCPR-y chcące aplikować w ramach konkursów, powinny mieć na względzie działania planowane do realizacji przez partnerstwa zawiązane w ramach fiszki integracyjnej ZIT, tak aby nie dublować wsparcia skierowanego do tych samych odbiorców. To do beneficjentów będzie należało określenie działań i grup docelowych projektów, a tym samym sposobu podziału kompetencji na danym obszarze. Z tego względu wskazana jest ścisła współpraca partnerstw z ośrodkami pomocy społecznej i rodzinie, co w wielu powiatach stanowi już codzienną praktykę.

Przykłady obrazujące współpracę różnego typu podmiotów oraz lokalne podejście do koordynacji działań planowanych do realizacji w ramach szeroko rozumianej integracji, zaprezentowali przedstawiciele partnerstw z Gdańska, Kartuz i Tczewa. Okazuje się, że inaczej wygląda kreowanie polityki w zakresie integracji na poziomie miasta, a inaczej na poziomie powiatu, który skupia wokół siebie kilka gmin i ma inne ustawowe kompetencje niż pojedyncza gmina. Wszystkie te przykłady łączy jednak kompleksowe podejście do szerokiego obszaru, jakim jest integracja, włączenie różnych sektorów do współpracy w kreowaniu lokalnej polityki w tym zakresie oraz stała otwartość na współpracę z innymi podmiotami i liderami, co z pewnością zaowocuje dobrymi i potrzebnymi lokalnie projektami.

Kolejne spotkanie Komisji zaplanowano po wakacjach.

materiały do pobrania:

  • GIWK