Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

Komisja GOM o budżecie i administracji

Wczoraj tj. 5 września w siedzibie Biura GOM (ul. Długi Targ 39/40) odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. administracji i finansów Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Spotkanie podzielono na dwie części. Podczas pierwszej z nich zaprezentowano dotychczasowe rezultaty wdrażania budżetu zadaniowego na przykładzie Gminy Miasta Gdańska oraz omówiono uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 24 czerwca 2013 roku stwierdzającą, iż gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Druga część spotkania poświęcona była kwestiom administracyjnym: konieczności przeprowadzania od 2013r. audytu bezpieczeństwa informacji w jednostkach prowadzących zadania publiczne oraz prezentacji rozwiązań w zakresie utrzymania i zarządzania drogami w sezonie zimowym na przykładzie metod wypracowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Kolejne spotkanie z udziałem ekspertów zewnętrznych w zakresie zamówień publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych zaplanowano na połowę listopada tego roku.

  • GIWK