Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

Komisja GOM o wspólnych zakupach towarów i usług oraz dyscyplinie finansów publicznych

W piątek 17 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji ds. Administracji i Finansów Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Podczas spotkania  podsumowano realizację wspólnych zamówień członków GOM w 2014 r. oraz omówiono najistotniejsze kwestie w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Gośćmi komisji byli Roman Fandrejewski, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, a także Marek Komorowski, dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Dyrektor Marek Komorowski przedstawił m.in. statystyki dotyczące kolejnej rundy wspólnych zamówień. W 2013 r. przeprowadzono zamówienia na:
- dostawę paliwa do samochodów: udział wzięło 6 gmin, złożono 3 oferty, zaoszczędzono od 7 do 9 gr./litr.
- dostawę oleju opałowego: udział wzięło 6 gmin, złożono 3 oferty, zaoszczędzono ok. 10 gr./litr (3% poniżej cen hurtowych)
- kompleksową dostawę energii elektrycznej: udział wzięło 25 gmin i powiatów zrzeszonych w GOM oraz Muzeum Zamkowe w Malborku, złożono 1 ofertę, zaoszczędzono ok. 12 mln. zł w stosunku do wartości szacowanej.

W kolejnej części spotkania Roman Fandrejewski zaprezentował najważniejsze kwestie w obszarze dyscypliny finansów publicznych. Omówił przykłady nieprawidłowości w tym zakresie, wymienił najczęściej kontrolowane obszary oraz przedstawił katalog najbardziej „popularnych” kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  • GIWK