Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Konferencja podsumowująca projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GOM" na międzynarodowym kongresie Smartmetropolia.

Notatka z konferencji podsumowującej projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej”
organizowanej w ramach Kongresu Smartmetropolia

Podczas corocznego międzynarodowego Kongresu Smartmetropolia jeden z paneli  pn. „Metropolia dla środowiska” był poświęcony realizowanemu 2015 roku, przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Projektowi pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Poza przedstawieniem najważniejszych wniosków z realizacji Projektu, omówiono zagadnienia związane z transportem niskoemisyjnym, a także efektywnością energetyczną. Przedstawione zostały również nowe inwestycje związane z termomodernizacją i energooszczędnością na terenie województwa pomorskiego. Zaprezentowano także najciekawsze praktyki w tematach związanych z gospodarką niskoemisyjną w innych obszarach metropolitalnych w Polsce, Europie i na Świecie, M.in. Kurytyba w Brazylii – projekt dot. gospodarki odpadami: „Nothing is a trash” oraz zachęcający do korzystania z komunikacji publicznej na terenie centrum miasta: „Bus rapid transport”, czy też sieć wypożyczalni rowerów (Bicing) oraz aut elektrycznych (Live) w Barcelonie.

Bardzo ciekawa okazała się końcowa dyskusja, podczas której prelegenci wraz z gośćmi, wśród których byli m.in. p. Elżbieta Kowalewska – dyrektor EDF Polska oraz p. Maciej Kazienko wiceprezes WFOŚiGW, wymienili opinie nt. termomodernizacji, bezpieczeństwa energetycznego oraz wpływu zwiększania efektywności energetycznej na rozwój regionu.


fot. MTG


fot. MTG


fot. MTG


fot. MTG


fot. MTG

 

Więcej informacji o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Kampania informacyjno-promocyjna PGN - (video) 

 

Więcej informacji nt. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na stronie: http://www.pois.gov.pl/

Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013