Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Konferencja poświęcona planowaniu przestrzennemu w metropolii już za nami.

12 listopada, w wielofunkcyjnym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBER EXPO, odbyła się konferencja zorganizowana przez Gdański Obszar Metropolitalny. Zaprezentowano na niej wyniki wielomiesięcznych prac Biura Rozwoju Gdańska, polegających między innymi na analizie studiów uwarunkowań i kierunków rozwoju poszczególnych gmin położonych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.  Synteza przedstawiająca główne kierunki rozwoju metropolii miała stanowić najważniejszy punkt konferencji.

Wśród licznie zaproszonych gości znalazły się posłanki Katarzyna Hall i Iwona Guzowska, członkinie Zespołu parlamentarnego ds. metropolii. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starostowie samorządów należących do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.  Środowisko akademickie reprezentowane było między innymi przez prof. Iwonę Sagan, prof. Kazimierza Jamroza, dr hab. inż. Piotra Lorensa, dr hab. Mariusza Czepczyńskiego oraz Zbigniewa Canowieckiego, Prezesa Związku „Pracodawców Pomorza”. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 140 osób, w tym wielu pracowników naukowych, samorządowców, przedstawicieli polskich związków metropolitalnych oraz studentów wyższych uczelni.

Za nim przystąpiono do najważniejszego zagadnienia spotkania, głos oddano pracownikom Zespołu Programowania Urbanistycznego oraz Komunikacji z Biura Rozwoju Gdańska. W swoich wystąpieniach przedstawili, jak pod względem przestrzennym i komunikacyjnym powinien rozwijać się Gdański Obszar Metropolitalny.

W interesujący sposób wyświetlono prezentacje dotyczące przebiegu komunikacyjnego i przestrzennego naszego województwa. Liczne tezy i opisy podsumował Marcin Turzyński z Biura Rozwoju Gdańska, który wykazał, że odpowiednie zaplanowanie ładu przestrzennego pomorskich gmin wpływa na polepszenie się życia mieszkańców – przeciwdziałanie degradacji społecznej i gospodarczej oraz rewitalizacja obszarów, to główny klucz to wygodniejszego życia nas wszystkich – powiedział.

Druga część konferencji poświęcona została wyzwaniom rozwoju przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Cele jakie czekają w ramach wspólnej współpracy, w najdrobniejszych szczegółach wykazał Wiesław Bielawski – zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej. W swoim wystąpieniu podsumował efekty pierwszego roku funkcjonowania GOM-u. Do metropolitalnych sukcesów zaliczył m.in. wspólny przetarg na energię elektryczną, integrację transportową aglomeracji oraz otwarcie obwodnicy północnej, czyli połączenia komunikacyjnego trójmiasta, ułatwiającego przemieszczanie się po metropolii.

Oczywiście GOM to nie tylko wyzwania komunikacyjne i przestrzenne – podkreślił Wiesław Bielawski – ważne dla prestiżu jest również podwyższenie poziomu edukacyjnego, ponieważ od tego zależy innowacyjność i wydajność ośrodka pomorskiego, walka z bezrobociem, promocja naszego województwa czy wspólne lobowanie na rzecz pozyskiwania funduszów na rozwój gmin i powiatów.

Po wystąpieniach prelegentów, odbyła się dyskusja w której wyczuwano smutek, że nie wszystkie trójmiejskie samorządy przystąpiły do projektu Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Ironicznie jednej z samorządowców powiedział - że nikt na świecie nie wymyślił, aby w ramach jednej metropolii, powstały aż dwa ośrodki metropolitalne.

Na konferencji pojawili się również przedstawiciele poznańskiego i śląskiego obszaru metropolitalnego, którzy z uznaniem wypowiedzieli się na temat działalności Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, mimo krótkiego okresu funkcjonowania. Przedstawiciel Krzysztof Mejer, rzecznik Górnośląskiego Projektu Metropolitalnego stwierdził - nie ma co lamentować, ponieważ u nich jest aż 14 silnych miast, a w Województwie Pomorskim tylko trzy, nie uwłaczając oczywiście mniejszym miejscowością.

Biorący udział w dyskusji pracownicy naukowi, szeroko wypowiedzieli się na temat braku istnienia definicji polityki miejskiej. Moderujący dyskusję, dr hab. inż. Piotr Lorens (Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej) zaznaczył - zanim nie wejdą w życie projekty dotyczące zabudowy miejskiej, logistyki, integralności samorządowej, to trudno w ogóle mówić o długotrwałym rozwoju.

Warto zacytować słowa, które są kwintesencją poniedziałkowej konferencji - Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, gdyż każdy samorząd to własne problemy, interesy i wszyscy walczą, aby w swojej małej ojczyźnie żyło się jak najlepiej. Należy jednak pamiętać, że tylko współpraca przyniesie zamierzone efekty – przypominał dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Marek Piskorski.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, tak podsumował rok istnienia Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego - wykonano ogrom pracy na którą złożyła się wielomiesięczna, rzetelna, merytoryczna praca pracowników pomorskich urzędów. Bez nich nie byłoby tego pionierskiego wyzwania i efektów, jakie czekają nas w przyszłych latach w ramach wspólnej współpracy kilkudziesięciu samorządów skupionych w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym.

Prezntacje przedstawione na konferencji publikujemy poniżej:  

Synteza studiów uwarunkowań i kierunków zagodpodarowania przestrzennego 58 gmin obszaru metropolitalnego - opis przedsięwzięcia. Maciej Rogocz, kierownik Zespołu Programowania Urbanitycznego w Biurze Rozwoju Gdańska

Jak zaplanowaliśmy nasze gminy ? - główne trendy wynikające z syntezy studiów uwarunkowań. Marcin Turzyński, Zespół Programowania Urbanistycznego w Biurze Rozwoju Gdańska

Koncepcja układu komunikacyjnego metropolii gdańskiej. Grzegorz Długosz, Zespół Komunikacji, Biuro Rozwoju Gdańśka

W sprawie pytań do prezentacji prosimy o kontakt z Panem Maciejem Rogoczem, kierownikiem Zespołu Programowania Urbanistycznego w BRG (email: zpu@brg.gda.pl, tel. (58) 308-44-27)

  • GIWK