Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Konferencja "Wspólne kierunki rozwoju metropolii"

Gdański Obszar Metropolitalny serdecznie zaprasza na konferencję podczas której zaprezentowane zostaną wyniki wielomiesięcznych prac prowadzonych przez pracowników Biura Rozwoju Gdańska oraz kilkudziesięciu miast i gmin, w wyniku których dokonano syntezy istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

Szczegółowy program znajduje się poniżej, lub jest to pobrania pod tym linkiem: PROGRAM KONFERENCJI

 

WSPÓLNE KIERUNKI ROZWOJU METROPOLII GDAŃSKIEJ

Konferencja prezentująca syntezę studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

12 listopada 2012 r.

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBER EXPO
Gdańsk, ul. Żaglowa 11

 

PROGRAM KONFERENCJI

 • 11:00  Przywitanie gości – Paweł Adamowicz, prezes zarządu Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, prezydent Miasta Gdańska
   
 • 11:10 Synteza studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 58 gmin metropolii – opis przedsięwzięcia. Maciej Rogocz, kierownik Zespołu Programowania Urbanistycznego w Biurze Rozwoju Gdańska
   
 • 11:40 Jak zaplanowaliśmy nasze gminy? - główne trendy wynikające z syntezy studiów uwarunkowań. Marcin Turzyński, Zespół Programowania Urbanistycznego w Biurze Rozwoju Gdańska
   
 • 12:05 Koncepcja rozwoju układu komunikacyjnego metropolii gdańskiej. Grzegorz Długosz, Zespół Komunikacji, Biuro Rozwoju Gdańska
   
 • 12:25  Przerwa kawowa
   
 • 12:40 Główne wyzwania rozwoju przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście istniejących dokumentów planistycznych. Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej
   
 • 12:50 Dyskusja z udziałem polityków samorządowych, pracowników naukowych i studentów uczelni wyższych, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz polskich związków metropolitalnych 
   
 • Otwarcie dyskusji – dr hab. Piotr Lorens, przewodniczący Zespołu Problemowego ds. bszarów Miejskich i Metropolitalnych KPZK PAN, Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG
   
 • 13:30  Zakończenie konferencji
   

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: biuro@metropoliagdansk.pl
bądź na profilu www.facebook.com/MetropoliaGdanska/events

 

 

 • GIWK