Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Kongres Smart Metropolia: o kluczowej roli mieszkańców

Metropolię budują mieszkańcy, stąd pytanie na najbliższe lata brzmi - jak ich skutecznie przyciągnąć i zatrzymać? Odpowiedzi szukać będą wybitni polscy i zagraniczni prelegenci podczas kongresu Smart Metropolia 2014. Kongres, któremu będzie towarzyszyć kilka imprez towarzyszących (m.in. Re:Miasto), odbędzie się 23 i 24 października w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo. Jest jeszcze szansa, aby się zarejestrować.

Głównym mówcą pierwszego dnia będzie Janusz Czapiński, profesor na Wydziale Psychologii w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Profesor wygłosi wykład pod tytułem: „Jakość życia w metropolii: polskie realia”.

24 października wystąpi francuski intelektualista, ekonomista i filozof Guy Sorman z wykładem „Gdańsk as a creative city”. Ponadto, do Gdańska przybędzie wielu wybitnych, polskich i zagranicznych mówców, m.in.; niemiecki socjolog i ekonomista prof. Gunnar Heinsohn oraz burmistrz Hajfy Yona Yahav.

Celem kongresu jest porównanie doświadczeń przy wdrażaniu programów wspierających rozwój metropolii w Europie Wschodniej, Zachodniej oraz USA. Europejskie miasta stoją dziś przed szeregiem nowych wyzwań, wywołanych zmianami w strukturze demograficznej społeczeństw. Żyjemy coraz dłużej, młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą, a spadek liczby urodzeń wywołuje problem z zastępowalnością pokoleń. Pomimo stałego postępu technologicznego, który pozwala na zwiększenie efektywności, rośnie dług zobowiązań obciążających przyszłe pokolenia. Pomiędzy metropoliami zauważana jest konkurencja w budowaniu atrakcyjnej oferty skierowanej dla ludzi przedsiębiorczych. W tym pościgu wygrywają tylko wielkie, sprawnie zarządzane metropolie. Kongres Smart Metropolia 2014 to próba odpowiedzi na pytanie, jak w tej sytuacji przemodelować politykę stymulującą rozwój metropolii i jakie dostępne narzędzia można zastosować.

Dwudniowy kongres odbywać się będzie w kilku równoległych panelach:
• Czy przeżyjemy bez emigrantów? – emigracja, imigracja, integracja, skutki gospodarcze zmian demograficznych
• Rodzina i wsparcie dla rodzin, rodzinne firmy
• Metropolia seniorów (aktywizacja ludzi starszych, solidarność pokoleniowa)
• Tożsamość kulturowa mieszkańców metropolii
• Konkurencja i współpraca pomiędzy metropoliami
• Przemiany na globalnym rynku pracy, metropolie szansą dla młodych?

Szczegółowe tematy paneli:
• Imigracja, emigracja, integracja (II części panelu)
• Rodzina siłą metropolii
• Polityka społeczna szyta na miarę
• Wspólnotowość i więzi lokalne
• Rodzina - biznes rodzinny, firma rodzinna
• Terytorium społecznie odpowiedzialne
• Tożsamość kulturowa metropolii
• Młodzi szansą dla metropolii
• Zdrowie
• Włączenie i równe szanse
• Wielkie miasta w Polsce - mariaże, sojusze i sieci
• Metropolia szansą dla młodych, rynek pracy
• Aktywność metropolii w zdrowiu
• Innowacje społeczne i ich rola
• Różnorodność jako narzędzie sukcesu metropolii

Imprezy towarzyszące Kongresowi Smart Metropolia:

1. Re:Miasto, czyli targi recyclingu i ekologii, których celem będzie zaprezentowanie najciekawszych smartrozwiązań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Obszary tematyczne paneli dyskusyjnych Re:Miasta:
• Nowe unijne cele dotyczące recyclingu (czy Europa może przejść w pełni na recycling?)
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (doświadczenia gmin rok po wprowadzeniu i planowane zmiany)
• Spalarnie odpadów (diagnoza dla Polski)
• Funkcjonowanie regionalnych instalacji przekształcania odpadów komunalnych (doświadczenia po wprowadzeniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach)
• Inteligentne rozwiązania dla systemu gospodarki odpadami w gminach (jak usprawnić drogę odpadu)

2. Technicon Innowacje, czyli Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji. Adresatami imprezy są instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy, parki i inkubatory technologiczne, innowacyjne firmy technologiczne oraz szkoły wyższe.
• Ponad 100 wynalazków z wielu dziedzin nauki
• Prezentacje najnowszych technologii
• Profesjonalne szkolenia i konferencje
• Konsultacje i doradztwo z zakresu finansowania innowacji i prawa patentowego
• Możliwość nawiązania bezpośredniej współpracy z twórcami i zespołami naukowo-badawczymi

W ramach Technicon- Innowacje 2014 zadebiutuje Salon Nowoczesności i Udogodnień dla Osób Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych, który doskonale wpisuje się w tegoroczny temat przewodni Smart Metropolia. Dla zapewnienia osobom starszym i niepełnosprawnym komfortowego życia, niezbędne jest wspólne działanie, pomysły, inicjatywa, aktywność środowisk naukowych i biznesu. W ramach Salonu, zostanie utworzona przestrzeń wystawiennicza, na której wystawcy zaprezentują wynalazki, projekty, innowacje wspierające funkcjonowanie i poprawiające jakość życia osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

W ramach Targów odbędzie się również Forum Dialogu, organizowane przez InnoBaltica Sp. Z o.o. Tematem przewodnim Forum będzie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, wykorzystanie narzędzi i praktyk CSR do rozwijania współpracy pomiędzy nauką, biznesem i administracją. Odbędzie się również część warsztatowa –Konwencja Liderów - której celem jest zidentyfikowanie możliwości zastosowania narzędzi CSR dla wzmocnienia współpracy nauki, biznesu i administracji.

3. Pomorskie Dni Energii 2014, czyli największa impreza energetyczna w Polsce północnej. Gdzie wiedza to nie papier, kartka i długi monolog. To ciekawe pokazy, dyskusje, zabawy i widowiskowe eksperymenty. Wystawcy zaprezentują wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, podpowiedzą jak efektywnie z nich korzystać, rozwieją wątpliwości dotyczące energii uwięzionej w łupkach, wciągną w świat eksperymentów i pokażą, że nauka może być zabawą.

4. Targi „Czas Na Młodzież” to możliwość poznania działań organizacji pozarządowych, szkół i instytucji działających na rzecz młodzieży.  Zgromadzona młodzież będzie mogła wziąć udział w warsztatach dotyczących edukacji formalnej i pozaformalnej, a także warsztatach: chemicznych, tanecznych, teatralnych i sportowych. Dodatkowo w czasie Targów będą odbywały się debaty organizowane w ramach Programu Erasmus+, mające na celu omówienie najważniejszych kwestii i priorytetów młodzieży w regionie, połączone z warsztatem wprowadzającym do tematyki debat oxfordzkich.

Kongres Smart Metropolia odbędzie się 23-24 października 2014 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja: http://www.smartmetropolia.pl/rejestracja/

Organizatorzy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Gdański Obszar Metropolitalny, Gdańska Organizacja Turystyczna, Fundacja Gdańska.

Justyna Michalkiewicz, UM Gdańsk