Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Konkurs dotacji – Modelowa rewitalizacja miast

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie dotacji pn. Modelowa rewitalizacja miast, dotyczącym wsparcia JST w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz tu: https://www.popt.gov.pl/strony/wiadomosci/konkurs-dla-samorzadow-modelowa-rewitalizacja-miast/