Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Konkurs prezydenta RP na samorządy najbardziej wspierające rodzinę

Zgłoszenie w konkursie Dobry Klimat dla Rodziny można wysyłać do 7 listopada. Oprócz prestiżu laureaci mogą liczyć na osobistą wizytę pary prezydenckiej.

Konkurs jest przeznaczony dla samorządów wszystkich szczebli. Zgłoszenia są przyjmowane w trzech kategoriach:
- wspieranie rodzin, które sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, zarówno dziećmi, jak i dorosłymi
- wyrównywanie szans edukacyjnych, by zapewnić dzieciom dobry start w szkole.
- samorządów przyjaznych seniorom, które prowadzą działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych oraz wspierania ich samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia.
Kapituła konkursu wskaże po pięciu nominowanych w każdej z kategorii. Laureatów wybiorą osobiście Anna i Bronisław Komorowscy. Ogłoszenie wyników nastąpi na gali 15 maja 2015 r.

Więcej informacji na stronie prezydenta RP