Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Konsultacje społeczne Planu Zagospodarowania Przestrzennego OMG-G-S

W dniu 24 marca br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 (PZPWP 2030) oraz stanowiący jego część projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 (PZP OMG-G-S 2030) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. PZPWP 2030 jest podstawowym dokumentem planistycznym województwa, który wyznacza cele i kierunki rozwoju przestrzennego regionu w perspektywie 2030 roku. W okresie od 30 marca do 13 maja br. będą trwały konsultacje społeczne projektu Planu.

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru metropolitalnego stanowi nowy obowiązek, wynikający z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W naszym województwie projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot został opracowany przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w porozumieniu z miejskimi biurami planistycznych w Gdańsku i Gdyni oraz Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dzięki tej współpracy możliwe było zapewnienie spójności z dokumentami strategicznymi OMG-G-S, m.in. Strategią OMG-G-S do roku 2030 i Strategią Transportu i Mobilności dla OMG-G-S do roku 2030.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 poświęcone metropolitalnej części Planu:

• Konferencja otwierająca konsultacje społeczne projektów PZPWP 2030 i PZP OMG-G-S 2030
GDAŃSK - 6 kwietnia, 10:00 – 13:00
Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, sala plenarna

• Spotkanie konsultacyjne PZP OMG-G-S dla powiatów: malborskiego, tczewskiego, gdańskiego, nowodworskiego
MALBORK - 8 kwietnia, 10:00 – 13:00
Centrum Kultury i  Edukacji w Malborku (tzw. Szkoła łacińska), ul. Stare Miasto 42, sala wykładowa

• Spotkanie konsultacyjne PZP OMG-G-S dla powiatów: wejherowskiego, puckiego, lęborskiego i kartuskiego
WEJHEROWO - 14 kwietnia, 10:00 – 13:00 
Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, sala konferencyjna

Intencją Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot jest oparcie konsultacji społecznych projektu PZP OMG-G-S na szerokim dialogu społecznym, angażującym instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych i mieszkańców regionu, który umożliwili pogłębioną, merytoryczną dyskusję na temat kształtu przestrzeni naszej metropolii.

Rejestracja na spotkania odbywa się poprzez formularz na stronie:
http://pbpr.pomorskie.eu/konsultacje-spoleczne

Pod wyżej wskazanych adresem znajdziecie Państwo także projekty PZPWP 2030 i PZP OMG-G-S 2030, Prognozę odziaływania na środowisko PZPWP 2030 oraz wszelkie informacje na temat procesu konsultacji społecznych.

Uwagi do projektów Planów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko można zgłaszać za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: plan2030@pbpr.pomorskie.pl lub pocztą na adres Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego, ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk (z dopiskiem na kopercie: dotyczy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego).

 

Konsultacje społeczne Planu Zagospodarowania Przestrzennego OMG-G-S organizowane są w ramach projektu pt. "INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030", realizowanego w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

  • GIWK