Metropolitalne wiadomości

aktualności

Konsultacje społeczne Strategii 2030 tylko do końca czerwca

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 jest nie tylko przedmiotem debat ekspertów i spotkań zespołów roboczych, ale także konsultacji społecznych. Do 30 czerwca 2020 r. każdy mieszkaniec Metropolii i Pomorza może zgłosić swoje uwagi do tego dokumentu. Do tej pory wpłynęło ponad 300 opinii i propozycji zmian.


W styczniu Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Będzie to najważniejszy dokument, który określi kierunki rozwoju naszego regionu w najbliższej dekadzie.

– Zmiany klimatu, rewolucja technologiczna, powszechna cyfryzacja życia, starzenie się społeczeństwa i zmieniające się w wyniku tych procesów relacje między ludźmi. To największe wyzwania, które musimy brać pod uwagę planując rozwój regionu w perspektywie 2030 roku – wyjaśnia marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.


Debaty z ekspertami oraz konsultacje z mieszkańcami
Projekt nowej Strategii jest efektem działań prowadzonych od 2019 r. Biorą w nich udział eksperci zewnętrzni oraz członkowie zespołów roboczych, w których znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego.

Do tej pory odbyło się 18 spotkań (głównie w trybie zdalnym) z gremiami o charakterze regionalnym, m.in. Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, Pomorską Wojewódzką Radą Rynku Pracy czy Pomorską Radą Przedsiębiorczości.

Prace nad Strategią to nie tylko debaty z ekspertami i spotkania zespołów roboczych, ale także konsultacje społeczne. – W ramach konsultacji społecznych, które rozpoczęły się pod koniec stycznia, wszystkie podmioty oraz osoby prywatne mogą składać swoje uwagi i propozycje do Strategii. Zapraszamy więc wszystkich mieszkańców Pomorza do wzięcia udziału w tym procesie – mówi marszałek Struk.

Jakie uwagi do Strategii zostały już zgłoszone?

Dotychczas uwagi zgłosiło 30 osób prywatnych, a także uczelnie, organizacje przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rządowe czy organizacje pozarządowe. Łącznie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło ponad 300 opinii i propozycji, m.in. w zakresie wyzwań rozwojowych oraz celów nowej Strategii.
Nadesłane uwagi dotyczą przede wszystkim wzmocnienia roli gospodarki morskiej, rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych, większego wykorzystania bogactw naturalnych regionu, szerszego uwzględnienia gospodarki leśnej oraz specyfiki Żuław, jak również problemu komunikacji pasażerskiej pomiędzy małymi miejscowościami, doprecyzowania zapisów w zakresie wychowania przedszkolnego, konieczności podniesienia przez władze centralne nakładów na ochronę zdrowia czy też bezpieczeństwa cybernetycznego.

Informacje nt. projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 dostępne są na stronie internetowej: www.strategia2030.pomorskie.eu

Metropolia dla Strategii 2030

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot od samego początku jest aktywnie zaangażowany w tworzenie nowego dokumentu strategicznego dla naszego województwa. Jesteśmy jednym z 4 subregionów, pracującym w bliskiej współpracy z samorządem województwa.

W sierpniu 2019 r. przeprowadziliśmy serię pięciu warsztatów dla mieszkańców, aktywistów, przedsiębiorców i samorządowców Metropolii, gdzie omówiliśmy wyzwania, bariery, potencjały i najważniejsze projekty związane z rozwojem naszego regionu.

- Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultajach społecznych. Strategia będzie miała ogromny wpływ na to jakie zmiany w najbliższych latach nastąpią w naszych miastach i gminach. Zależy nam na tym, aby wszystkim mieszkańcom żyło się dobrze w Metropolii - mówi Michał Glaser, prezes zarządu OMGGS. 

 

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące tego dokumentu można przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

z dopiskiem „Konsultacje SRWP 2030"


lub pocztą elektroniczną: strategia2030@pomorskie.eu
Konsultacje potrwają do 30 czerwca. Dokumenty do pobrania dostępne są TUTAJ.


Zatwierdzenie nowej Strategii przez Sejmik Województwa Pomorskiego planowane jest na koniec 2020 r.

 

 

  • GIWK