Metropolitalne wiadomości

aktualności

Koronawirus – gdzie szukać bieżących informacji?

Ze względów bezpieczeństwa i przeciwdziałania koronawirusowi w całym kraju odwoływane są imprezy masowe i mniejsze wydarzenia. Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych i profili w mediach społecznościowych gmin, miast i powiatów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Tam na bieżąco pojawiają się informacje na temat odwoływanych imprez, ograniczeniach w funkcjonowaniu instytucji czy zalecanych działaniach profilaktycznych. 

Na stronach gmin pojawiają się m.in. zalecenia, aby mieszkańcy ograniczali wizyty osobiste w urzędzie i siedzibach jednostek na rzecz załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP itp. Wykaz stron internetowych gmin, miast i powiatów OMGGS można znaleźć tutaj.

 

Zalecane środki bezpieczeństwa

Ministerstwo Zdrowia przypomina o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Kaszląc lub kichając, należy zawsze zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Należy zachować bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 

W przypadku występowania objawów typowych dla koronawirusa, należy:

• bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
Lista stacji epidemiologicznych

lub

• zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Lista szpitali zakaźnych

 

Więcej informacji na temat tego, czym jest wirus i jak się przed nim chronić, można znaleźć na dedykowanej rządowej stronie internetowej – TUTAJ.

Całodobowa infolinia NFZ dot. koronawirusa 800 190 590

 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

 

 

 

 

Czytaj także: 3. Metropolitalne Forum Kultury przełożone

  • GIWK