Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Krajowa Polityka Miejska – trwają konsultacje społeczne

Ruszyły konsultacje publiczne projektu Krajowej Polityki Miejskiej. To rządowa wizja rozwoju miast, zgodnie, z którą polskie miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług. Konsultacje mają charakter otwarty. Każdy zainteresowany może na specjalnym formularzu przekazać Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju swoją opinię.

Termin składania uwag mija 10 września 2015 r.

Należy je przesłać na adres: miasta@mir.gov.pl


Do pobrania:

więcej informacji na stronie internetowej: https://www.mir.gov.pl/strony/aktualnosci/krajowa-polityka-miejska-czekamy-na-twoja-opinie/