Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Krok po kroku budujemy metropolię

Dzisiaj i w ubiegły piątek podpisanych zostało kolejnych 7 umów na realizację projektów metropolitalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w OMG-G-S o wartości ponad 183 mln zł. W Żukowie, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Rumi i Redzie powstaną węzły integrujące różne rodzaje infrastruktury transportu publicznego, a w Gminie Przodkowo zostanie przeprowadzona modernizacja energetyczna 4 budynków użyteczności publicznej. Wartość dofinansowania projektów ze środków UE to ponad 86 mln zł.

Już za 1,5 roku dworce kolejowe w Żukowie i Redzie zamienią się w przyjazne pasażerom centra przesiadkowe, które zintegrują nie tylko transport kolejowy i drogowy, ale także rowerowy. Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego w codziennych i wakacyjnych podróżach po metropolii, przy dworcach powstaną parkingi typu park&ride oraz bike&ride,  ułatwiające łączenie indywidualnego transportu samochodowego i rowerowego z komunikacją zbiorową (autobusy, kolej). W ciągu kolejnych dwóch lat (do końca 2020 roku) w podobną infrastrukturę zostaną wyposażone stacje kolejowe w Pruszczu Gdańskim, Cieplewie, Pszczółkach, Rumi i Gdańsku (Gdańsk Główny, Wrzeszcz, Rębiechowo, Osowa). Wszystkie te projekty łączą się także z rozbudową tras dojazdowych do węzłów przesiadkowych – zarówno drogowych, jak i rowerowych.
    
W Gminie Przodkowo dzięki wsparciu z funduszy UE zrealizowana natomiast zostanie termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Czeczewie, Remizy OSP w Smołdzinie, Szkoły Podstawowej w Szarłacie oraz Biblioteki Publicznej w Przodkowie. Prace remontowe nie tylko poprawią estetykę gminnej infrastruktury, ale przede wszystkim przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii na jej ogrzewanie, a w rezultacie do spadku emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza w gminie.

Gotowość gmin do realizacji projektów została potwiedzona podpisaniem umów o dofinasowanie ze środków unijnych przeznaczonych na Zintegrowane Inwertycje Terytorialne w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Załączniki:
• Opis umów podpisanych 26.05.2017. - umowy na dofinasowanie budowy węzła integracyjnego w Żukowie oraz termomodernizację budyków użyteczności publicznej w Gminie Przodkowo
• Opis umów podpisanych 29.05.2017. na dofinansowanie budowy węzłów integracyjnych w Pruszczu Gdańskim, Cieplewie, Pszczółkach, Gdańsku Głównm, Gdańsk Wrzeszczu, Gdańsku Rębiechowie, Gdańsku Osowie, Rumi, Redzie

  • GIWK