Metropolitalne wiadomości

aktualności

„Kultura włącza”. I ty możesz zaprosić kulturalnego gościa “do siebie”

Metropolitalne instytucje mogą nieodpłatnie zaprosić do swoich placówek doświadczonych animatorów, którzy przeprowadzą ciekawe i innowacyjne szkolenia dla kadry kultury oraz mieszkańców. W planach: spektakle narracyjne, warsztaty edukacji artystycznej, muzyczne i filmowe oraz praktyki innowacji w poszerzaniu publiczności o cudzoziemców, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze i młodzież. To efekt projektu Obszaru Metropolitalnego - „Kultura włącza”.

Rozwijanie kompetencji kulturowych, edukacja kulturalna, włączenia mniejszości etnicznych i narodowych - to działania, które chcemy przeprowadzić w metropolitalnych instytucjach. Do wysłania zgłoszenia zapraszamy zarówno biblioteki, jak i inne instytucje kultury  które chciałaby zorganizować u siebie nowe, ciekawe wydarzenie dla czytelników i publiczności. Wspólnie działamy na rzecz kultury w metropolii!

Na zgłoszenia czekamy do 26 listopada.

Stowarzyszenie Arbuz

Arbuz to artyści-aktywiści działający w obszarze edukacji i spraw społecznych, twórcy kolorowego busa, który łączy i pomaga młodym uwierzyć we własne siły. Jak mówią sami o sobie - są rodziną i przyjaciółmi, grupą artystów różnej maści.

W ramach działań „Kultura włącza” Arbuz proponuje dwa wyjątkowe spotkania. Pierwsze wydarzenie to pokaz klipów wideo, utworów muzycznych, animacji i krótkich filmów, wraz z dyskusją, przybliżeniem okoliczności powstania utworów i sylwetek ich autorów. Podczas tego spotkania odbiorcy mogą liczyć na atrakcyjną muzykę, poznanie nowych, nieoczywistych twórców i ciekawych historii. Dowiedzą się, jak łączyć dziedziny sztuki i kultury ze społecznościami lokalnymi, a także, jak odkryć w sobie artystyczne talenty. Warsztaty poprowadzą znani w swoich gatunkach wybitni artyści.

Drugie wydarzenie będzie miało charakter spotkania autorskiego, podczas którego stowarzyszenie zademonstruje swoją niezwykle oryginalną innowację społeczną - „Arbuz Mobilny Uniwersalny”, czyli kolorowe, profesjonalne studio nagrań na czterech kółkach, które podróżuje po Polsce. Ten wyjątkowy bus powstał z myślą o młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym o różnych przyczynach i charakterze. Spotkanie poprowadzi Oskar Martin - pomysłodawca i główny autor innowacji.

Fundacja LuxSfera i „Karawana Opowieści

LuxSfera współpracuje z artystami prowadzącymi kursy i szkolenia, warsztaty związane ze sztuką opowiadania - dziedziną, którą każdy z nas używa w pracy, w domu, w relacjach z innymi osobami. W ramach projektu proponuje metropolitalnym instytucjom kultury ciekawe spotkania warsztatowe z  Szymonem Góralczykiem - opowiadaczem historii z grupy „Karawana Opowieści”.

Artysta od dziesięciu lat zajmuje się opowiadaniem historii, a w repertuarze posiada opowieści z różnych części świata. Pracuje słowem, głosem, gestem i za pomocą muzyki. Wierzy, że słowo posiada moc kształtującą rzeczywistość. Oprócz opowiadania historii fundamentem działalności Szymona Góralczyka jest właśnie prowadzenie warsztatów.

- Tylko jeśli inni będą także opowiadali (zamiast włączania bajek z telefonu / laptopa / tabletu) to opowieści będą żywe i będziemy mogli korzystać z ich piękna, mądrości i magii - mówi artysta.

Jeszcze więcej korzyści

Udział w projekcie to więcej niż nieodpłatna organizacja wydarzenia. Dodatkowo każda z instytucji  może otrzymać nieodpłatnie sprzęt/narzędzia zwiększające dostępność:

  • lupa elektroniczna / powiększalnik z funkcją mowy,
  • system informacji głosowej i orientacji przeznaczony dla osób niewidomych i niedowidzących,
  • system wspomagający słyszenie taki jak pętle indukcyjne, systemy FM,
  • programy, aplikacje, aby kontaktować się z osobą posługującą się językiem migowym,
  • specjalistyczne myszy i klawiatury komputerowe powiększające czcionkę.

Projekt „Kultura włącza”

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt „Kultura włącza” ma na celu niwelowanie barier w dostępie do kultury dla młodzieży, seniorów, imigrantów oraz osób z niepełnosprawnością. Z myślą o równym dostępie do oferty kulturalnej projekt dla kadry kultury realizowany jest w partnerstwie z Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku.

102 tys. euro (prawie 500 tys. zł) - to środki na projekt, które Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot pozyskał z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

  • GIWK