Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Kultury

Łączymy edukację i kulturę. Giełda inspiracji.

Już 31 maja spotykamy się w gronie wszystkich zainteresowanych łączeniem edukacji i kultury w Gdańsku i regionie na spotkaniu sieciującym, organizowanym we współpracy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Instytutu Kultury Miejskiej.

Spotkanie odbędzie się 31 maja w godz. 11.00-17.00 w Podziemiach Zbrojowni Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (wejście od strony Targu Węglowego).   

Wydarzenie podsumuje trzy lata działania Sieci Kultury – projektu łączącego edukację i kulturę w województwie pomorskim w ramach programu Narodowe Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura w latach 2016 – 2019. Giełda będzie również okazją do spotkania się członków Metropolitalnej Komisji Kultury, a także zapoznania się z podejmowanymi przez nas działaniami.

W programie m.in.: wykład dr hab., prof. UAM Marka Krajewskiego, wykład prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego (UG), prezentacja dobrych praktyk łączenia edukacji i kultury z Gdańska, Sopotu, Myślenic i Żuław, strefa konsultacji i sieciowania oraz koncert zespołu Michalove wykonującego tradycyjne pieśni wielogłosowe (ukraińskie, polskie, białoruskie, serbskie).

Giełda inspiracji jest bezpłatnym spotkaniem, na które zapraszamy uczestników programu Sieć Kultury 2016-2018 (nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury), partnerów i sympatyków programu, wszystkich zainteresowanych łączeniem edukacji i kultury w Gdańsku i regionie, radnych i przedstawicieli władz samorządowych. 


Szczegółowy program Giełdy inspiracji:

✅ Część I: Refleksje i podsumowania, godz. 11.00–12.30
• 11.00 Otwarcie Giełdy inspiracji: Agata Andrasiak (Instytut Kultury Miejskiej), Michał Glaser, Alicja Jelińska (Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot )  
• 11.15–11.35 Wykład prof. Cezarego Obrachta-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)  
• 11.35–11.55 Kultura jako prowincja, wykład dr hab., prof. UAM Marka Krajewskiego 
• 11.55–12.15 Prezentacja badań zrealizowanych w ramach programu Sieć Kultury 2016-2018, dr Natalia Brylowska (Instytut Kultury Miejskiej)  
• 12.15–12.30 Uroczyste podziękowanie partnerom za dotychczasową współpracę i wspólne zdjęcie 

✅ Lunch: godz. 12.30 – 13.15

✅ Cześć II: Dobre Praktyki, godz. 13.15 – 14.45

• 13.15–13.30 Edukacja Kulturowa w teorii i praktyce, czyli czego badacze mogą się nauczyć od urzędników, Joanna Cichocka-Gula (Wiceprezydent Miasta Sopotu)  
• 13.30–13.45 Doświadczanie przez działanie. O kulturze na prowincji, Monika Jastrzębska-Opitz (Dyrektor Żuławski Ośrodek Kultury)  
• 13.45–14.00 Sieciowanie nauczycieli w ramach Kreatywnej Pedagogiki, dr Agnieszka Tomasik (Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8) 
• 14.00–14.15 Partnerstwo na rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce. Nikogo nie zapalisz, jeśli sam nie płoniesz, Natalia Nowacka (Zastępca Dyrektora, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu) 
• 14.15–14.45 Reportaże filmowe z projektów Sieci Kultury zrealizowanych w 2018 roku  

✅ Przerwa kawowa i sieciowanie w strefach konsultacyjnych, godz. 14.45-16.00

✅ Część III: Strefa konsultacji, sieciowania i integracji, godz. 15.00 – 16.00

Równoległe konsultacje stolikowe. To otwarta strefa sieciowania i integracji. Zaaranżowana przestrzeń na rozmowę przy kawie, skonsultowanie swoich pomysłów, a także podzielenie się doświadczeniem.  
• Stolik 1: Działania animacyjne w małych społecznościach, Katarzyna Bednarek  
• Stolik 2: Wykorzystanie potencjału szkolnictwa artystycznego w projektach lokalnych, Monika Bąkowska-Łajming  
• Stolik 3: Budowanie lokalnych i międzynarodowych projektów teatralno-edukacyjnych, Anna Ratkiewicz i Marta Nowicka 
• Stolik 4: Prowadzenie: Mikołaj Jurkowski 
• Stolik 5: Budowanie partnerskich relacji z otoczeniem szkoły, Monika Kuligowska 
• Stolik 6: Wymiana doświadczeń uczestników i uczestniczek Sieci Kultury 2018

✅ Atrakcje dodatkowe – otwarte warsztaty, godz. 11.00 - 16.00

• Zrób własną przypinkę! (Centrum Integracji Społecznej w Sopocie)  
• Podkładka z dobrą myślą (IKM)  

✅ Część IV: godz. 16.00–16.40, Koncert zespołu Michalove: Anna Terefenko, Justyna i Jakub Bryzgalscy

  • GIWK