Metropolitalne wiadomości

aktualności

Liczymy się dla Polski

Taka akcja zdarza się raz na 10 lat. Od 1 kwietnia do 30 września trwa w naszym kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań organizowany przez Główny Urząd Statystyczny. Udział w nim jest obowiązkowy. W czasie spisu zbierane będą dane według stanu na dzień 31 marca br.
 


Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg. ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.
 

Jak się spisać

Spisać się można na trzy sposoby:

→ podstawową metodą jest spis internetowy  - wejdź na stronę www.spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy,

→ poprzez infolinię - zadzwoń pod numer 22 279 99 99,

→ jeśli nie wybierzesz formy na odległość wówczas skontaktuje się z Tobą rachmistrz, który przeprowadzi spis telefonicznie lub bezpośrednio.

Jeżeli chcesz, żeby urzędnik pomógł Ci spełnić obywatelski obowiązek odwiedź najbliższy urząd gminy lub zadzwoń na infolinię pod numer 22 279 99 99.

Samospis internetowy jest intuicyjnym narzędziem, które na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła.

Aby obraz Polski 2021 był prawdziwy ważne, by na pytania udzielać szczerych odpowiedzi, zgodnie z prawdą i z samym sobą. Zebrane dane o warunkach mieszkaniowych, relacjach rodzinnych, narodowości i wyznaniu utrwalą ten obraz na kolejne 10 lat i wpłyną na kształt rozwoju i relacji społecznych.


Przekazywane dane bedą chronione

Nie obawiaj się o swoje dane. GUS obejmuje je ochroną i tajemnicą statystyczną. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
 

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).  Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Wszystkie informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań dostępne są na stronie: https://spis.gov.pl/

 

  • GIWK