Metropolitalne wiadomości

aktualności

List 31 autorytetów do Posłów dot. ustawy metropolitalnej

Wybitni eksperci, szefowie wszystkich najważniejszych polskich jednostek badawczych ds. rozwoju regionalnego, współautorzy i konsultanci strategii rozwoju kraju oraz rektorzy trójmiejskich uczelni zaapelowali do posłów o poparcie ponad podziałami politycznymi ustawy, która niemal jednomyślnie została uchwalona przez Senat RP.

W dniu 25 posiedzenia Sejmu X kadencji 31 czołowych polskich autorytetów naukowych zaapelowało do posłów o wdrożenie reformy, która przełoży się na dobrobyt mieszkańców Pomorza, położy kres istniejącym od lat lukom w polskim ustawodawstwie  i umożliwi mieszkańcom mniejszych gmin dostęp do dobrej jakości usług publicznych z zakresu transportu zbiorowego, pracy, edukacji i zdrowia.

 

- Popieramy inicjatywę utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim i apelujemy o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy uchwalonym przez Senat RP. Wierzymy, że niemal jednogłośne uchwalenie przez Senat RP projektu ustawy o związku metropolitalnym dla Pomorza jest oznaką nowego podejścia. Apelujemy o podobne – ponad wszelkimi podziałami politycznymi – poparcie projektu ustawy w Sejmie RP - czytamy w liście.

 

W 1989 roku skończyła się w Polsce era centralnego planowania

Naukowcy podpisani pod listem podkreślają, że doświadczenie 30 lat polskiego samorządu pokazuje, że polskie miasta i otaczające je gminy mają wielki potencjał, ale do rozwoju potrzebują ustawowych narzędzi współpracy. - Mimo ewidentnego sukcesu Polski, dochody mieszkańców polskich miast są wciąż trzy- lub czterokrotnie niższe, niż mieszkańców wielkich miast Francji, Anglii czy Niemiec. (…) Brak właściwej, ustrojowej podstawy prawnej dla rozwoju wielkich miast był poważnym hamulcem w rozwoju polskich metropolii – przede wszystkim tych policentrycznych: górnośląskiej oraz trójmiejskiej. Wiemy już, że możliwości tworzenia porozumień oraz związków komunalnych nie wystarczą. Przy chronicznym niedofinansowaniu samorządów w Polsce oczekiwania, że z napiętego budżetu zostaną wyasygnowane znaczące środki na współpracę w ramach aglomeracji czy metropolii okazały się złudne.

 

Eksperci: bierność kolejnych rządów zatrzymuje rozwój polskich miast

Badania OECD wskazują, że utrzymywanie przestarzałych rozwiązań prawnych na obszarach wielkich miast automatycznie osłabia potencjał gospodarczy i polityczny państw, w których te metropolie funkcjonują. Duże miasta są w stanie generować rozwój gospodarczy w otoczeniu nawet do 200-300 kilometrów. Jak mówią eksperci - Jeśli uwolnimy energię polskich metropolii, przyspieszą one rozwój innych gmin. Nauka nie ma co do tego wątpliwości. Jak również co do tego, że tylko silne metropolie są w stanie zapewnić Polsce trwały rozwój gospodarczy. (…) Polska stanowi unikalny przykład kraju, w którym to bierność kolejnych rządów i parlamentów zatrzymuje rozwój wielkich miast. (…) Uchylenie się od działania w tej sprawie przez kolejną kadencję byłoby de facto działaniem na szkodę naszego kraju, zaś przyzwolenie na od dawna oczekiwaną zmianę – pozytywnym sygnałem.

 

Poparcie ponad podziałami politycznymi

Pomorscy samorządowcy zrzeszeni w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot od wielu lat mówią wspólnym głosem, że wprowadzenie w życie ustawy metropolitalnej to konkretne korzyści dla mieszkańców. Związek metropolitalny do wspólne realizowanie takich zadań jak: planowanie inwestycji, zapewnienie połączeń autobusowych i kolejowych oraz promocję miast i gmin jako jednego organizmu. Jak pokazują wszystkie badania tam, gdzie została utworzona struktura metropolitalna lepiej zorganizowany jest transport publiczny, połączenia na podstawie jednego biletu są sprawniejsze i szybsze, łatwiej dbać o klimat i czyste powietrze, koordynować planowanie przestrzenne, współpracować przy realizacji inwestycji, wspólnie planować przebieg dróg oraz rozwój zrównoważonej mobilności.  Uchwalenie ustawy przez Parlament to prawo do dysponowania dodatkowymi środkami na realizację wspólnych zadań. Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które obecnie trafiają do budżetu państwa.

10 września Senatorowie, podczas sesji plenarnej izby wyższej, zdecydowaną większością głosów poparli projekt ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim. Tym samym projekt ustawy, jako senacka inicjatywa ustawodawcza, został skierowany do Sejmu. O jego dalszych losach zdecydują posłowie.
 

Więcej informacji: www.ustawametropolitalna.pl


  • GIWK