Metropolitalne wiadomości

aktualności

List do Marszałek Sejmu bez odpowiedzi

Dziś mija rok, odkąd samorządowcy OMGGS skierowali do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek list w sprawie Ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Po blisko dwóch latach senacki projekt ustawy nadal pozostaje w “sejmowej zamrażarce”.

Pod listem podpisali się wówczas prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie reprezentujący 59  samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Zaapelowali w nim o jak najszybsze rozpoczęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

Czytaj więcej na ten temat:  Ustawa metropolitalna skierowana do Sejmu
 


Na zdjęciu: prezydent Sopotu Jacek Karnowski i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podpisujący list

 

- Wierzymy, że ustawa metropolitalna dla Pomorza jako temat ponadpartyjny i przynoszący korzyści przede wszystkim gminom wiejskim i mniejszym miejscowościom, zostanie również w Sejmie RP wyłączony z bieżącego sporu politycznego i po wielu kadencjach zaniedbań w końcu uregulowany. Od decyzji Pani Marszałek zależy dalszy rozwój naszych miast, gmin i powiatów - napisali samorządowcy OMGGS.

Projekt ustawy jest oddolną inicjatywą 59 samorządów z Pomorza zrzeszonych w stowarzyszeniu OMGGS. Wzorowany jest na rozwiązaniach funkcjonującej z dużym sukcesem od ponad czterech lat jedynej metropolii w Polsce - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 


Na zdjęciu: samorządowcy OMGGS uczestniczący w otwartym posiedzeniu Rady stowarzyszenia 


- Bazując na doświadczeniach metropolii śląskiej, której budżet w ciągu trzech lat wzrósł ponad trzykrotnie - z 362 mln zł do 1,218 mld zł - zasadnym jest w naszej opinii wdrożenie analogicznych ram prawnych na Pomorzu. Przemawiają za tym wszystkie argumenty merytoryczne, organizacyjne i funkcjonalne - argumentowalii rok temu samorządowcy naszej metropolii.

Czytaj więcej: 6 lat starań o metropolię. Kalendarium wydarzeń


10 września minie dwa lata jak senatorowie, podczas sesji plenarnej izby wyższej, zdecydowaną większością głosów poparli projekt ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim. Tym samym projekt ustawy, jako senacka inicjatywa ustawodawcza, został skierowany do Sejmu. Od tego czasu projekt oczekuje w “sejmowej zamrażarce” na wpisanie do porządku obrad izby niższej Parlamentu.

Więcej informacji: www.ustawametropolitalna.pl

 

  • GIWK