Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Metamorfoza 4 dzielnic Gdańska

Metropolitalny program rewitalizacji w Gdańsku nabiera rozpędu. 45 budynków mieszkalnych na Dolnym Mieście, Biskupiej Górce, Oruni i w Nowym Porcie przejdzie gruntowną modernizację. Kompleksowo przebudowane  będą również place, ulice i chodniki. Pierwsze efekty prac są już widoczne.    

334 mln na rewitalizację 8 miast

Kompleksową rewitalizację przechodzi 8 metropolitalnych miast: Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Wejherowo, Tczew, Rumia, Puck i Żukowo. Odnawianych jest 13 zaniedbanych obszarów: Centrum Kartuz, Zagórze w Rumi, Stare Miasto i Zatorze w Tczewie, Centrum Pucka, Śródmieście Wejherowa, Stare Centrum Żukowa, w Gdyni: Oksywie, Witomino-Radiostacja oraz Zamenhofa –Opata Hackiego, a w Gdańsku: Dolne Miasto i Plac Wałowy ze Starym Przedmieściem, Biskupia Górka i Stary Chełm, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia. Wartość wszystkich projektów to 332 mln zł, w tym 183 mln zł pochodzi z UE .

Rewitalizacja w gdańskich dzielnicach

W Gdańsku realizowane są 4 projekty rewitalizacyjne o wartości 150,5 mln zł z unijnym dofinansowaniem sięgającym blisko 77 mln zł. Wyremontowano już trzy lokale, z których  korzystają m.in. organizacje społeczne. W ramach rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wyremontowano i zaadaptowano lokal przy ul. Radnej 3/2. Powstało tam Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny, które prowadzi fundacja FOSA. Na Biskupiej Górce w wyremontowanym budynku działają m.in. Centrum Wsparcia Seniora, Dom Sąsiedzki, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Gdańskie Centrum Równego Traktowania. Do wyremontowanego lokalu w Nowym Porcie wprowadzili się podopieczni Stowarzyszenia 180 Stopni. Od czerwca 2019 r. funkcjonuje tutaj Youth Point – miejsce stworzone specjalnie dla młodzieży. Sukcesywnie odnawiane będą kolejne obiekty. Na Dolnym Mieście modernizację przejdzie dziesięć budynków. Dla pierwszego z nich, który znajduje się przy Placu Wałowym 5A wyłoniony został właśnie wykonawca. W połowie 2021 r. będzie można ocenić efekty przeprowadzonej modernizacji. Dla pozostałych budynków pozyskiwane są ostatnie zgody, a prace remontowe w obiektach rozpoczną się jeszcze w tym roku.

 

Od lewej: Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny przy ul. Radnej, Youth Point w Nowym Porcie,
Centrum Wsparcia Seniora na Biskupiej Górce


Rewitalizacja na Dolnym Mieście - nie tylko budynki

W ramach rewitalizacji Dolnego Miasta prowadzone są działania związane z przebudową dróg wraz z rozbudową infrastruktury podziemnej, zagospodarowaniem terenów zieleni oraz remontem budynków komunalnych i przystosowaniem ich do prowadzenia działań społecznych.

Pod koniec 2020 roku podpisana została umowa na przebudowę obszaru ulic: Przyokopowej, Polnej i Wierzbowej. Prace obejmować będą kompleksową przebudowę dróg oraz modernizację chodników. Pojawią się nowe kosze na śmieci i ławki. Oprócz tego zostanie zamontowany monitoring i oświetlenie. Wykonawca rozpoczął prace od ul. Polnej, a zakończenie rewitalizacji tego obszaru planowane jest w drugiej połowie 2021 roku.

Równolegle trwa adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13, w której powstanie Placówka Wsparcia Dziennego. Prace mają na celu dostosowanie budynku do pełnienia nowej funkcji, którą będzie prowadzenie działań społecznych na rzecz mieszkańców dzielnicy. Prace zakładają kompleksową przebudowę pomieszczeń budynku, który zmieni się również zewnętrznie, zostanie docieplony i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zagospodarowany zostanie również przyległy do placówki teren, na którym powstanie m.in. altana sceniczna z ławkami dla widowni.  Pojawi się również altana rekreacyjna oraz mała architektura - w tym wiata śmietnikowa, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. Zaaranżowana zostanie zieleń, wymienione będzie ogrodzenie obiektu, powstaną nowe dojścia oraz miejsca postojowe.

 

Wizualizacja przestrzeni przy ul. Królikarnia 13


Trwają przygotowania do przebudowy i modernizacji dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia. Rozpoczęcie prac na tym obszarze planowane jest na drugą połowę 2021 roku. W ramach Rewitalizacji Dolnego Miasta planowane jest również zagospodarowanie przestrzeni na Placu Wałowym. Dla tego zadania pozyskiwana będzie dokumentacja projektowa. W formule “zaprojektuj i wybuduj” zagospodarowany zostanie również teren Opływu Motławy.

Nowy Port, Biskupia Górka, Orunia

Rewitalizacja realizowana jest w kilku dzielnicach Gdańska. Zadanie Rewitalizacji Nowego Portu obejmie remont dziesięciu budynków mieszkalnych, które znajdują się przy ul. Wolności, Wilków Morskich, Rybołowców, Na Zaspę oraz Strajku Dokerów. Pod koniec ubiegłego roku ogłoszone zostały przetargi na remont wszystkich budynków objętych Rewitalizacją w Nowym Porcie. W postępowaniach na remont tych budynków, złożonych zostało 19 ofert, które są weryfikowane. Przebudowany zostanie również plac przy przystani promowej.

 

Od lewej: budynki przed rewitalizacją przy ul. Gościnnej 18 i ul Rybołowców 8


W ramach Programu Rewitalizacji, także 13 budynków znajdujących się na Biskupiej Górce zostanie wyremontowanych. Dla większości budynków prace projektowe zostały już zakończone. Przebudowane zostaną ulice: Biskupia, Na Stoku, Zaroślak, Salwator i Górka.

Podobnie sytuacja ma się w przypadku Oruni. W tej dzielnicy, w zakresie zbliżonym do Nowego Portu i Dolnego Miasta, remont przejdzie dwanaście budynków przy Trakcie św. Wojciecha, ul. Rejtana i Gościnnej. Na szczególną uwagę zasługują prace modernizacyjne dawnego Ratusza, który zostanie zaadaptowany na cele społeczne. W ramach rewitalizacji mieszkańcy Oruni zyskali dwie nowe przestrzenie do odpoczynku i zabawy. Skwery przy ul. Gościnnej i Związkowej całkowicie zmieniły swoje oblicze.

 

Od lewej: zmodernizowane skwery przy ul. Związkowej i ul. Gościnnej 

 

Metamorfozę przejdzie Rynek Oruński, gdzie przebudowany zostanie układ drogowy i infrastruktura techniczna. Kolejnym działaniem na które ogłoszono przetarg jest budowa Domu Sąsiedzkiego przy ul. Dworcowej 11. W ramach inwestycji powstaną nowe miejsca parkingowe, plac zabaw, boisko do gry w koszykówkę,  a nawet przestrzeń przeznaczona na ogród warzywny. Przewidziano miejsce do grillowania, nie zabraknie także ławek i stojaków na rowery.

 

Wizualizacja Domu Sąsiedzkiego przy ul. Dworcowej 11
 

Foto i wizualizacje: gdansk.pl, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskie Nieruchomości

Źródło: https://www.gdansk.pl/

  • GIWK