Metropolitalne wiadomości

aktualności

Metamorfoza budynków oświatowych w Gdańsku

30 gdańskich szkół, przedszkoli i żłobków zmienia swoje oblicze dzięki metropolitalnemu programowi termomodernizacji. Wartość trwających od 2017 r. remontów wynosi 111 mln zł. Modernizacja energetyczna budynków ma na celu nie tylko podniesienie komfortu ich użytkowania, ale także obniżenie kosztów ich utrzymania. Działania obejmują m.in. ocieplenie ścian i dachu, zastąpienie starych niewymienionych dotychczas okien nowymi oraz wymianę instalacji.
 

 

W pierwszej kolejności dla wytypowanych obiektów opracowywano dokumentacje projektowe i sukcesywnie przystępowano do realizacji robót. Prace zakończono już w 19 obiektach, kolejnych 8 jest na etapie robót, a 3 następne przygotowywane są do realizacji. Program termomodernizacji zakończy się w drugiej połowie 2023 roku, a jego koszt oszacowano na poziomie ok. 111 mln złotych. Zadanie w 56,7% dofinansowane jest ze środków unijnych.

19 ocieplonych budynków

Do tej pory miasto na docieplenie obiektów przeznaczyło ok. 78 mln złotych, w 19 prace zostały zakończone. Pierwszym obiektem zrealizowanym w ramach programu była termomodernizacja Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej. Dużą termomodernizację przeszła Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Czajkowskiego. Budynek ocieplono, wymieniono okna i drzwi, przebudowano także szkolny basen. Natomiast Szkoła Podstawowa 62 przy ul. Kępnej oprócz docieplenia ścian i dachu zyskała m.in. nową izolację, okna i drzwi. Wymieniono także grzejniki, przebudowano sieci ciepłownicze. Jesienią ubiegłego roku zakończyły się także prace związane z termomodernizacją SP nr 8 przy ul. Dragana i Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Wczasy. We wrześniu zakończono prace przy przebudowie dwóch żłobków – przy ul. Chałubińskiego i przy ul. Startowej. W 2021 termomodernizację przeprowadzono również w przedszkolu przy ul. Władysława IV, Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku i Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Wolności.
 


Prace prowadzone w 8 obiektach

Obecnie na etapie realizacji robót jest 8 obiektów. Na ukończeniu jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej. Prace toczą się w SP nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej, w SP 67 przy ul. Żabi Kruk, dla której w ostatnim czasie podpisano umowę oraz w SP nr 56 przy ul. Małomiejskiej i w ZSO Nr 6 przy ul. Głębokiej. Równolegle prowadzone są także prace w Przedszkolu nr 4 przy ul. Do Studzienki.

Prace termomodernizacyjne w Przedszkolu 74 przy ul. Magellana i Szkole Podstawowej 2 przy ul. Marusarzówny zostały przerwane z uwagi na problemy wykonawców i będą kontynuowane przez firmy wybrane w drodze postępowania publicznego.

Termomodernizacji kolejnych obiektów

Do zamknięcia listy zakładanych w programie 30 termomodernizacji pozostały jeszcze trzy obiekty. Przetargi na ich realizację planowane są do ogłoszenia w najbliższym czasie.

Największy zakres prac przewidywany jest w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego, w której oprócz termomodernizacji przewidziano przebudowę instalacji hydrantowej, wymianę posadzek w wybranych pomieszczeniach oraz przebudowę sanitariatów w jednym z segmentów szkoły. W ramach prac zakładana jest również wymiana nawierzchni asfaltowej przed budynkiem. Termin zakończenia wszystkich robót planowany jest na sierpień 2023 r.

Wkrótce ogłoszone zostanie postępowanie na termomodernizację Przedszkola nr 75 przy ul. Wileńskiej oraz do docieplenia Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Gościnnej. Postępowania na realizację są w końcowej fazie przygotowania, przetargi powinny się ukazać na początku II kwartału, a roboty zakończyć w połowie 2023 roku.

Metropolitalny program modernizacji energetycznej budynków realizowany jest w 32 gminach i powiatach OMGGS. Obejmuje on 272 budynki publiczne (szkoły, urzędy, szpitale, budynki komunalne mieszkalne) i 850 gospodarstw domowych. Wartość́ wszystkich inwestycji to ponad 465 mln zł, w tym 219 mln zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Do tej pory zrealizowano 31 z 40 metropolitalnych projektów termomodernizacyjnych - co oznacza, że modernizację przeszło 215 (z planowanych 272) budynków użyteczności publicznej i 691 gospodarstw domowych.

 

Źródło: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, fot. gdansk.pl

  • GIWK