Metropolitalne wiadomości

aktualności

Metropolia będzie wspierać samorządy w realizacji projektów europejskich

Wsparcie eksperckie, doradztwo, organizacja szkoleń i warsztatów, spotkania przeglądowe i informacyjne to formy pomocy na jakie mogą liczyć metropolitalne samorządy przy realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej. Samorząd Województwa Pomorskiego przeznaczył na ten cel 1,75 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
 


Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot kontynuuje rolę Instytucji Pośredniczącej w wydatkowaniu funduszy europejskich. W najbliższych latach będziemy koordynować pakiet 130 projektów, które zostaną zrealizowane przez 46 gmin i powiatów z Pomorza. Poprzez indywidualne konsultacje oraz monitoring przedsięwzięć będziemy wspierać samorządy, by działania były realizowane efektywnie i terminowo.

19 czerwca br. Zarząd Województwa Pomorskiego zaakceptował wniosek metropolii przekazując z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza kwotę 1,75 mln zł na wsparcie realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dofinansowanie pochodzi z projektu Pomocy Technicznej na 2024 r.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027  do metropolitalnych samorządów trafi prawie 1,3 mld zł. Z funduszy tych zadbamy o rozwój mobilności, ochronę klimatu czy o rozwój usług publicznych dla mieszkańców. Planujemy m.in: 7 nowych węzłów integracyjnych oraz rozbudowę 10, budowę nowej linii tramwajowej, 50 km tras rowerowych oraz buspasy, zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe i łąki kwietne, remont i modernizację energetyczną 96 budynków (szkół, przedszkoli, bibliotek, OSP, urzędów), przebudowę i doposażenie placówek ochrony zdrowia, wsparcie psychoterapeutyczne dla mieszkańców, kluby seniora, świetlice i mieszkania interwencyjne oraz wsparcie dla migrantów.

 

  • GIWK