Metropolitalne wiadomości

aktualności

Metropolia dla mniejszości. Pilotażowe szkolenie bibliotekarzy

Kreatywne warsztaty, integracja pracowników metropolitalnych bibliotek i spora dawka eksperckiej wiedzy prosto od Biblioteki Narodowej z Oslo. Za nami pierwszy, pilotażowy cykl szkoleń: „Wielokulturowe i dostępne instytucje kultury”. W programie projektowanie wydarzeń dla migrantów i osób z różnorodnymi potrzebami oraz metody komunikacji włączającej. Trwają zapisy na czerwcowe terminy.

 

 

Warsztaty (nie tylko) dla bibliotekarzy

Szkolenie „Wielokulturowe i dostępne instytucje kultury” kierowane jest zarówno do bibliotekarek i bibliotekarzy, jak również do pracowników innych instytucji kultury. Cykl spotkań organizuje Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wraz z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku i Biblioteką Narodową w Oslo.

Pierwsze dwa dni szkolenia poświęcone są tworzeniu wydarzeń dla migrantów i osób z różnorodnymi potrzebami (2 dni po 6 godzin). Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat projektowania eventu od diagnozy problemu do wdrożenia działania. Efektem będzie stworzenie dwóch prototypów wydarzeń.

W trzeci dzień poruszony zostanie temat komunikacji włączającej oraz kampanii dla migrantów i osób z różnorodnymi potrzebami (1 dzień - 6 godzin). Osoby obecne na warsztatach dowiedzą się, jak komunikować o wydarzeniach w sposób empatyczny i wolny od stereotypów. Podczas szkolenia biblioteka opracuje projekt kampanii dla migrantów oraz OzN oraz nauczy się, jak powstają strategie oparte na różnorodności, równości i integracji (ang. model DE&I diversity, equity and inclusion) i czym jest etyka języka w instytucji.

Do końca października biblioteki uczestniczące w szkoleniach powinny zorganizować w swoich placówkach dwa inkluzywne wydarzenia kulturalne według prototypów z warsztatów. Osoby przeszkolone otrzymają dodatkowo jednodniowe warsztaty (8 h) z ekspertkami przy planowaniu działań w swojej instytucji.

Warsztaty prowadzi Agnieszka Mróz - projektantka usług, badaczka i wykładowczyni, od 2017 roku właścicielka firmy Service Sandbox. Doradza instytucjom, organizacjom i firmom przy projektowaniu i rozwijaniu usług, aby odpowiadały na potrzeby różnorodnych grup odbiorców i potrzeb rynku. Jest specjalistką od wykorzystania podejścia projektowego service design oraz design thinking w projektowaniu i usprawnianiu pracy instytucji. Współpracowała z ponad 100 firmami i instytucjami. Realizowała projekty m.in. Narodowego Archiwum Cyfrowego, Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie Klon-Jawor i Laboratorium Innowacji Społecznych oraz IKEA, Orange, Lufthansa Systems Poland.

 

Szkolenia w czerwcu

Warsztaty dla pracowników instytucji kultury odbędą się w dwóch terminach. Zachęcamy do rejstracji przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Terminy:
● 15-16 lub 22-23 czerwca 2023 roku w godzinach 9.00-15.00
projektowanie wydarzeń dla migrantów i osób z różnorodnymi potrzebami,
● 19 lub 26 czerwca 2023 roku w godzinach 9.00-15.00
komunikacja włączająca i kampania dla migrantów i osób z różnorodnymi potrzebami.

Miejsce:
Sala konferencyjna WiMBP w Gdańsku (sala nr 326/3 piętro), ul. Targ Rakowy 5/6

Dawka wiedzy prosto z Oslo

Osoby, które zapiszą się na czerwcowe szkolenie, mogą spodziewać się dużej porcji praktycznej wiedzy, inspiracji, a nawet pomysłów gotowych do wdrożenia w bibliotekach metropolii. Nieocenioną pomocą merytoryczną jest partner projektu - Biblioteka Narodowa w Oslo.

Na spotkanie zaprosiliśmy Oddbjørna Hansena - głównego bibliotekarza norweskiej Biblioteki Narodowej odpowiadającego za dział multilingwistyczny oraz programy włączające dla migrantów, który chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem płynącym  z wieloletniej pracy w książnicy w Oslo. Pracownicy metropolitalnych instytucji kultury z zaciekawieniem słuchali mentora, mieli również sporo pytań i przemyśleń na temat norweskich inicjatyw, często zupełnie różnych od warunków pracy w Polsce.

Hansen zaznaczył, że 20% populacji Norwegii ma imigranckie korzenie, stąd też istnieje tam ogromna potrzeba wprowadzania przyjaznych mniejszościom kulturowym rozwiązań. Podczas pilotażowego szkolenia bibliotekarz opowiadał o projektach, które sprawdziły się zarówno w samym Oslo, jak i w mniejszych, regionalnych bibliotekach. Podkreślał, jak ważne jest wprowadzenie wielojęzycznych księgozbiorów i że to jest funkcja społeczna bibliotek.

- W dużych miastach łatwiej jest zapewnić tę różnorodność, w mniejszych miejscowościach, to znacznie trudniejsze zadanie - zauważył Hansen. - Najważniejsza jest jednak świadomość pracowników instytucji, jak istotne jest udostępnienie mniejszościom literatury w ich ojczystych językach. I to jest ten pierwszy, mały krok - dodał.

Padło też wiele gotowych do wdrożenia pomysłów, które świetnie sprawdziły się w Norwegii. Można do nich zaliczyć tzw. traveling exhibitions czyli wystawy objazdowe przybliżające mieszkańcom odmienne kultury, z którymi spotykają się na co dzień w swoim kraju. W ramach krążących po różnych bibliotekach wystaw prezentowane są książki w wielu językach dotyczące zagadnień lekkich i przyjemnych jak np. kuchnia arabska, jak również  bardziej ważkich jak problem rasizmu. Ponadto Biblioteka w Oslo prowadzi własne wydawnictwo dwujęzycznych książek dla dzieci, a także każdego roku świętuje Dzień Języka Ojczystego, podczas którego organizuje liczne eventy dla mieszkańców różnych kultur.

 

Wspólne działania, które inspirują

Spotkania obfitowały nie tylko w ciekawą i inspirującą teorię. Kluczowe były zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy pracowali jak profesjonalni projektanci wydarzeń. Bibliotekarze wykazali się kreatywnością i nieszablonowym myśleniem, uczestnicząc w burzy mózgów. Z powstałych koncepcji tworzyli kolaże i mapy myśli, które następnie prezentowali całej grupie oraz mentorowi z Oslo.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy kilku bibliotek, działających zarówno w większych jak i w mniejszych miejscowościach - w Gdyni, Wejherowie, Kartuzach i Luzinie. Dobór uczestników nie był przypadkowy. Pierwsze, pilotażowe warsztaty miały bowiem na celu poznanie różnorodnych potrzeb i perspektyw, tak jak uczestnicy testowali rozwiązania wobec potrzeb odbiorców - migrantów, osób ze szczególnymi potrzebami.

Pierwsza część warsztatów przebiegała pod hasłem „Projektowanie wydarzeń dla migrantów i osób z różnorodnymi potrzebami”. Podzieleni na trzy grupy bibliotekarze pracowali wspólnie nad wymyśleniem oryginalnych i angażujących inicjatyw dla mniejszości, które mogliby następnie wdrożyć w swoich instytucjach, zaczynając właśnie od tzw. person, czyli przedstawicieli grup docelowych. Wśród propozycji pojawiła się koncepcja zorganizowania dla ukraińskich mam warsztatów połączonych z animacjami dla dzieci. Podczas zajęć mamy będą mogły odpocząć, nawiązać nowe znajomości i nauczyć się np. wyplatać makramy czy tworzyć biżuterię, a dzieci otrzymają odpowiednią opiekę.

Inny pomysł, który padł podczas warsztatów, to tzw. „godziny ukraińskie” - specjalny czas, kiedy w bibliotece będzie dostępna osoba udzielająca osobom z Ukrainy wsparcia - służąca, poradą czy pomocą przy wypełnianiu dokumentów, ale również życzliwą rozmową przy kawie. Nie brakowało także pomysłów na zaangażowanie młodzieży np. poprzez stworzenie w bibliotece kapsuły czasu czy wykorzystanie mediów społecznościowych. - Chcemy pokazać, że książki są fajne, a biblioteka może być trendy - mówili uczestnicy szkolenia.

Drugi temat warsztatów to „Komunikacja włączająca i kampania dla migrantów i osób z różnorodnymi potrzebami”. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak komunikować się z przedstawicielami mniejszości, mając na uwadze różnorodność, równość i integrację. Nie zabrakło praktycznych porad i wskazówek np. jakich zwrotów wystrzegać się w komunikacji, a jakie na stałe włączyć do swojego języka. W części warsztatowej trwała burza mózgów, podczas której pracownicy bibliotek pracowali nad projektami kampanii dla migrantów.
Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali obszerne materiały szkoleniowe, pełne gotowej do wykorzystania wiedzy.

 

Projekt „Kultura Włącza”

Działanie finansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Projekt „Kultura Włącza” jest jedną z metropolitalnych inicjatyw realizowanych w ramach Standardu Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia oraz Standardu Minimum w Integracji Imigrantów.

W dokumencie Standard Minimum w Integracji Imigrantów znalazły się takie kwestie, jak wsparcie zawodowe, porady prawne, kursy języka polskiego, przygotowanie szkół do przyjęcia uczniów z doświadczeniem migracji, a także szkolenia dla urzędników i utworzenie powiatowych zespołów ds. migracji.

Standard Minimum dla osób z niepełnosprawnościami zawiera rozwiązania mające ułatwić życie osobom z niepełnosprawnością w metropolii, takie jak: szkolenia dla przedstawicieli służby zdrowia, nauczycieli i urzędników, działania edukacyjne, zamówienia publiczne z klauzulami społecznymi, bezpłatne punkty porad prawnych, doradztwo zawodowe, metropolitalna baza danych obejmująca np. gabinety lekarskie ze specjalnym wyposażeniem i procedurami.

  • GIWK