Metropolitalne wiadomości

aktualności

Metropolia na Pomorzu: jak konkurować w skali kraju i Europy

Jak sprostać konkurencji na rynku pracy pomiędzy obszarami metropolitalnymi? Jakich użyć mechanizmów, które spowodują przyciąganie kapitału ludzkiego do naszej metropolii? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy III Metropolitalnej Debaty w Olivii, organizowanej przez redakcję Dziennika Bałtyckiego.

Kierunki dyskusji wyznaczali:
• Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska,
• Katarzyna Gruszecka-Spychała – Zastępca Prezydenta Miasta Gdyni,
• Prof. Iwona Sagan – Kierownik Katedry Geografii Społeczno – Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego,
• Joanna Witkowska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku,
• Maciej Grabski – Prezes Olivia Business Centre.

W pierwszej części dyskusji podjęto tematykę konkurencji w metropolii. Postawione pytanie, czy rywalizacja pomiędzy różnymi ośrodkami miejskimi osłabia czy wzmacnia konkurencyjność obszaru metropolitalnego w wymiarze wewnętrznym. Zdaniem Katarzyny Gruszeckiej-Spychały zdrowa konkurencja jest korzystna; patrząc przez pryzmat inwestora możemy zrozumieć, gdzie można poszukiwać wspólnych interesów. W opinii Aleksandry Dulkiewicz odgórna decyzja dotycząca utworzenia Związków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przyczyniła się do zacieśnienia współpracy metropolitalnej, która byłaby jeszcze lepsza, gdyby uchwalona została Ustawa o związku metropolitalnym. Prof. Iwona Sagan zauważyła, że brak instrumentów prawnych wynika z wielu lat zaniechań i niedojrzałości do decyzji o sformalizowaniu metropolii. ZITy były dobrym bodźcem spajającym aktywność samorządów, co będzie jak środki się skończą? Konkurencja wewnętrzna obniża naszą konkurencyjność na zewnątrz. Mamy ogromny potencjał: największe metropolie Europy i świata są miastami portowymi. Bez współdziałania nie osiągniemy poziomu na którym moglibyśmy konkurować z pozostałymi obszarami metropolitalnymi. Zdaniem Joanny Witkowskiej dysproporcja w bezrobociu pomiędzy rdzeniem metropolii, a jej zachodnią i wschodnią częścią nie będzie stanowiła problemu, jeśli do kwestii rynku pracy podejdziemy bardziej branżowo niż geograficznie. Z zasobem 1,5 mln mieszkańców metropolii możemy dużo więcej niż samym Gdańskiem w którym mieszka mniej niż 500 tys. osób , zauważył Maciej Grabski. Jego zdaniem kluczowa dla jej rozwoju jest dobrze dobrana oferta kształcenia oraz  dostęp do bogatej oferty kulturalnej.

W drugiej części debaty rozmawiano o aspekcie konkurencji z innymi krajowymi i europejskimi ośrodkami metropolitalnymi. Zdaniem Katarzyny Gruszeckiej-Spychały  dużym wyzwaniem naszych obszarów metropolitalnych jest odpowiednia edukacja społeczeństwa przeciwdziałająca dyskryminacji wobec obcokrajowców. W opinii Aleksandry Dulkiewicz obywatele Ukrainy i Białorusi już niedługo przestaną być zasobem wystarczającym dla rozwoju rynku pracy;, musimy przygotować się, że wkrótce będziemy potrzebowali pracowników zupełnie odrębnych kulturowo.  Według prof. Iwony Sagan trzeba tak kreować polityki sektorowe, aby przyciągnąć i stwarzać miejsca dla rozwoju talentów; działalność parków technologicznych to za mało. Zdaniem Macieja Grabskiego kluczem do sukcesu są tzw. „mieszkania dostępne” oraz postawienie na wysoko wyspecjalizowane kadry z dziedziny IT i automatyki.


Relacja wideo z Debaty.

Fot. Piotr Hukało, Dziennik Bałtycki

  • GIWK