Metropolitalne wiadomości

aktualności

Metropolia pisze Strategię Rozwoju do 2030 r.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisał umowę z instytutami badawczymi, które przygotują Strategię Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 r. Strategia GOM obejmie swoim zasięgiem aż 69 samorządów – w tym Gdańsk, Sopot i Gdynię.

- Doświadczenia europejskie wskazują, że zrównoważony, ale i dynamiczny rozwój ma miejsce tam, gdzie funkcjonują silne, zintegrowane, atrakcyjne gospodarczo i kulturalnie metropolie. Metropolitalny wymiar strategii jest z tego powodu niezwykle ważny – mówi prezydent Paweł Adamowicz. Dowodzi tego fakt, że aż ok. 75 proc. produktu globalnego brutto Unii Europejskiej i niemal wszystkie innowacje powstają w metropoliach. – My już w tej chwili wyróżniamy się na tle środkowej części kontynentu, a chcemy dołączyć do liderów – dodaje prezydent.

- Żeby to zrobić, metropolia musi precyzyjnie określić to, jakie są jej silne i słabe strony. A co za tym idzie, w jakie obszary i dziedziny należy inwestować, w jakich zacieśniać współpracę, by osiągnąć zamierzony cel: podniesienie jakości życia mieszkańców – tłumaczy prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, kierownik projektu i przedstawiciel Instytutu Rozwoju z Sopotu, który jest liderem w konsorcjum eksperckim przygotowującym strategię. Drugi podmiot w konsorcjum to Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN w Warszawie.

- Zaangażowanie wybitnych naukowców do napisania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego to element, który wyróżnia nasz projekt i także nawiązuje do europejskich trendów – powiedział wiceprezydent Michał Guć, reprezentujący Gdynię oraz Forum NORDA.

Równie istotne jest szerokie partnerstwo. Chodzi o zasięg terytorialny, obejmujący 69 samorządów, w tym całe Trójmiasto – Gdańsk, Sopot i Gdynię. Oprócz samorządów w projekt jako partnerzy zaangażowane są uczelnie wyższe, kilkanaście dużych przedsiębiorstw z Pomorza, organizacje pozarządowe.

- Jako samorządowcy chcemy podejmować decyzje racjonalne, oparte na faktach i rzetelnej diagnozie – wyjaśnia Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Strategia dostarczy nam wszystkim właśnie podstaw do dokonywania optymalnych wyborów inwestycyjnych.

Prace nad strategią rozpoczną się od zdiagnozowania obecnej sytuacji metropolii. Diagnoza została podzielona na 10 obszarów:

 • Infrastruktura transportowa OM na tle uwarunkowań przestrzennych
 • Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze OM
 • Włączenie społeczne i rozwój kapitału społecznego OM
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość w OM
 • Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM
 • Rozwój zasobów ludzkich OM
 • Zarządzanie OM
 • Demograficzne uwarunkowania rozwoju OM
 • Kluczowe i potencjalne motory rozwoju gospodarczego OM
 • Internacjonalizacja gospodarki OM

Już 25 czerwca rozpoczną się spotkania konsultacyjne ekspertów piszących strategię z partnerami projektu INTIS. Jesienią odbędą się konsultacje społeczne założeń diagnozy. Strategia ma być gotowa w przyszłym roku. Jej częścią będzie także podręcznik dla samorządów, ułatwiający wdrażanie założeń dokumentu oraz koncepcja zagospodarowania przestrzennego metropolii.

 • GIWK