Metropolitalne wiadomości

aktualności

Metropolia wiedzy. Sztuczna inteligencja wspiera rozwój Pomorza

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot współorganizował konferencję „Rozwój sztucznej inteligencji w budowie metropolii wiedzy”, która odbyła się 25 kwietnia na Politechnice Gdańskiej w Centrum Kompetencji STOS w rocznicę uruchomienia superkomputera Kraken. Uczestnicy rozmawiali o możliwościach, jakie sztuczna inteligencja oferuje dla dynamicznego rozwoju metropolii. Konferencja przyciągnęła liderów nauki, samorządu oraz biznesu, którzy razem starali się odpowiedzieć na pytanie: Jak sztuczna inteligencja może wspierać działania samorządów oraz kształtowanie się metropolii na Pomorzu?

 

 

Współpraca nauki, biznesu i sektora publicznego


W konferencji uczestniczyli nie tylko przedstawiciele akademii, ale również postaci z życia publicznego i biznesowego, takie jak prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Michał Glaser, prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dyskusje koncentrowały się na zacieśnieniu współpracy między tymi trzema sektorami, co jak podkreślał profesor Wilde, ma kluczowe znaczenie dla tempa wdrażania innowacji oraz tworzenia rozwiązań przynoszących korzyści społeczeństwu.

 

 


- Współpraca pomiędzy nauką, biznesem i sektorem publicznym w obszarze sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla tempa wdrażania innowacji, budowy konkurencyjności i tworzenia rozwiązań, które przyniosą realne korzyści dla społeczeństwa.Musimy działać wspólnie, aby wykorzystać potencjał AI w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, tworząc tym samym lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Dlatego apeluję do wszystkich obecnych tutaj - polityków, naukowców, przedstawicieli biznesu i samorządów o jeszcze głębszą współpracę w zakresie poznawania i używania sztucznej inteligencji - mówił prof. Krzysztof Wilde.

 

 

- Sztuczną inteligencję postrzegam jako szansę dla całego regionu - stwierdził Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. - Jednak, aby to się udało, niezbędna jest współpraca w kilku obszarach: naukowym, biznesowym i samorządowym. Obszar Metropolitalny widzę jako łącznika pomiędzy tymi środowiskami, które z racji wielu obowiązków i różnych interesów często mają trudność w znalezieniu wspólnej platformy. Od pewnego czasu zarówno z Politechniką Gdańską, jak i z biznesem i samorządem pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą zrobić nam bardzo ważny krok do przodu.

 

Sztuczna inteligencja kluczem do metropolii przyszłości


Uczestnicy konferencji podkreślili, że odpowiednie wykorzystanie sztucznej inteligencji może przyczynić się do tworzenia dynamicznych, zrównoważonych i inteligentnych miast.

- Sztuczna inteligencja to klucz do przyszłości metropolii, oferujący poprawę infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego oraz komunikacji między ludźmi a miastem - zauważyła wojewoda pomorska, Beata Rutkiewicz.

- Poprzez optymalizację infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz ułatwienie komunikacji między ludźmi a miastem, sztuczna inteligencja staje się kluczem do metropolii przyszłości. Na Pomorzu wspieramy inwestycje w branżę ICT. Dzięki temu staliśmy się jednym z wiodących regionów w Polsce pod względem innowacyjności i rozwoju technologicznego. Cyfrowa transformacja stała się faktem. Analityka danych, digitalizacja procesów wewnętrznych, automatyzacja oraz technologie mobilne to obszary, które stają się niezbędne, aby firmy na Pomorzu funkcjonowały efektywniej - dodał marszałek Mieczysław Struk.

 

 

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie AI i przyszłość sztucznej inteligencji
 

W ramach konferencji przedstawiono także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie AI, w tym polskie modele językowe opracowane przez dr. hab. inż. Jarosława Protasiewicza z OPI-PIB i jego zespół. 

- OPI już od wielu lat pracuje nad rozwijaniem narzędzi do przetwarzania języka naturalnego. W interesie nas wszystkich leży bowiem dynamiczny rozwój branży IT i środowiska naukowego w Polsce. Dzisiaj możemy wszystkim zaprezentować polskojęzyczne, generatywne modele językowe, które zostały utworzone na podstawie korpusu danych zawierającego teksty wyłącznie w języku polskim. Modele takie są niezbędne, jeżeli nie chcemy zostać w tyle za innymi państwami. Polska gospodarka i nauka potrzebują modeli polskojęzycznych, gdyż ich odpowiedniki anglojęzyczne są dużo mniej efektywne dla naszego języka - mówił dr Jarosław Protasiewicz. 

 

 

Gościem specjalnym konferencji był prof. Włodzisław Duch, który wygłosił wykład, podczas którego szukał odpowiedzi na pytanie: „Jak w inteligentny sposób wykorzystać sztuczną inteligencję?”. Naukowiec zaznaczył, że “sztuczna inteligencja powinna być zawsze dostosowana do człowieka”.

 

 

Spotkanie na Politechnice Gdańskiej w Centrum Kompetencji STOS było również okazją do prowadzenia głębokich debat na temat przyszłości AI, z udziałem wybitnych ekspertów z tego pola. Debata ekspercka, współprowadzona przez Marcin Dybuka z OMGGS m.in. z udziałem Jakuba Kaszuby z Think Tanku Metropolia, poruszyła kluczowe tematy etyki i odpowiedzialności, edukacji kadry oraz potencjału AI w zarządzaniu metropoliami.

 

 

Konferencja na Politechnice Gdańskiej zaakcentowała znaczenie sztucznej inteligencji w kształtowaniu przyszłości metropolii. Współpraca pomiędzy nauką, biznesem i administracją samorządową wydaje się kluczem do wykorzystania potencjału AI w sposób, który przyniesie największe korzyści społeczne. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, współorganizator konferencji, ma zamiar kontynuować działania na rzecz integracji AI w codzienne życie, co pozwoli mieszkańcom cieszyć się owocami tej transformacyjnej technologii.

Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Gdańską, Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, a także Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

  • GIWK