Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Metropolia (zdalnie) pracuje nad mobilnością

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności przeniosły się „do sieci”. Zespół opracowujący dokument, spotyka się co tydzień wykorzystując nowoczesne komunikatory. Tematami spotkań są sprawy bieżące oraz obserwacje wpływu koronawirusa na mobilność. Obecnie trwają prace nad badaniem internetowym, które trafi m.in. do mieszkańców, urzędników, ekspertów i aktywistów. Na jesień planowane są warsztaty mobilnościowe we wszystkich powiatach metropolii.

 

 

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa wszystkie spotkania przeniosły się „do sieci”. Podobnie wygląda praca zespołu ekspertów, którzy pracują nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS. Raz w tygodniu spotykają się on-line, by rozmawiać o mobilności w metropolii. Obecnie zespół pracuje nad kwestionariuszem badania internetowego dot. mobilności, które obejmie m.in. mieszkańców, urzędników, ekspertów i aktywistów. Jeśli sytuacja związana z koronawirusem unormuje się - we wrześniu planowane są spotkania „twarzą twarz” z mieszkańcami w każdym z 8 powiatów.

 

W ramach spotkań poruszamy także kwestie bieżące, w tym przede wszystkim ujęcie kwestii transportowych w obliczu nowej sytuacji. Rządzący państwami starają się powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa poprzez ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Spora grupa pracowników od kilku tygodni pracuje zdalnie z domu. Znajduje to odzwierciedlenie w natężeniu ruchu w godzinach szczytu, które gwałtownie spadło.

 

W przypadku Gdańska mówimy o spadkach nawet o ponad 50%. Natężenie ruchu kołowego w przekroju Al. Grunwaldzkiej (na wysokości ul. Kołobrzeskiej w ujęciu tygodniowym).

02.03 - 08.03 - 357 388

09.03 - 15.03 - 297 745 (-16,69%)

16.03 - 22.03 - 187 048 (-47,66%)

23.03 - 29.03 - 167 638 (-53,09%)

 

Natężenie ruchu kołowego w przekroju Al. Grunwaldzkiej, na wysokości ul. Jaśkowa Dolina w ujęciu tygodniowym.

02.03 - 08.03 - 395 379

09.03 - 15.03 - 327 334 (-17,21%)

16.03 - 22.03 - 200 689 (-49,24%)

23.03 - 29.03 - 180 032 (-54,47%)

 

Również w transporcie publicznym zaobserwowano spadek liczby pasażerów (np. między 40 a 80%
w Wiedniu).  Rośnie za to odsetek rowerzystów. Jednoślady wykorzystywane są nie tylko w celach rekreacyjnych, ale także do dostarczania jedzenia. Podczas kryzysu widzimy zwiększoną liczbę dostaw realizowanych przez kurierów rowerowych, ale także wzrost liczby osób wykorzystujących rower w codziennych podróżach. Można również zauważyć, że zakupy są teraz częściej wykonywane na piechotę w lokalnych sklepach.

 

- Nikt nie zakłada, że ten stan rzeczy utrzyma się po pandemii. Można jednak obecny czas wykorzystać na lepsze przygotowanie na powrót „do normy”. Ważną sprawą po zakończeniu pandemii stanie się np. upowszechnienia pracy zdalnej. Ludzie przyzwyczaili się już do korzystania z nowoczesnych komunikatorów i kamer internetowych, dlatego będą skłonni częściej brać udział w spotkaniach on-line także po zakończeniu okresu ograniczeń.  Tego typu spotkania pozwalają na oszczędność czasu oraz wpływają na redukcję liczby odbywanych podróży służbowych – mówi Karolina Orcholska, koordynatorka ds. transportu i mobilności OMGGS.

 

Kilometry pokonywane codziennie przez pracowników (w drodze do/z pracy czy podczas podróży służbowych) przekładają się na natężenie ruchu oraz mają duży wpływ na stan środowiska. Mniejsza liczba podróży oznacza mniejsze koszty, niższe zapotrzebowanie na energię oraz redukcję emisji substancji szkodliwych.

 

- W dalszej perspektywie można zakładać także spadek zdarzeń drogowych, liczby ofiar wypadków oraz mniejsze potrzeby inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową dedykowaną samochodom.  Zaoszczędzone pieniądze będzie można zainwestować np. w alternatywne rozwiązania transportowe – dodaje Karolina Orcholska.

______________________________________________

Plan Zrównoważonej Mobilności dla metropolii (SUMP) ma zapewnić mieszkańcom gmin sprawne i bezpieczne przemieszczanie się. W jednym miejscu zostaną zebrane dotychczasowe działania w zakresie m.in. polityki transportowej, parkingowej, ruchu pieszego, rowerowego transportu zbiorowego i zarządzania mobilnością, a następnie zostaną określone cele i zadania, które umożliwią wdrożenie nowych rozwiązań. Wszystko po to, by poprawić jakość życia mieszkańców metropolii niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy środka transportu z jakiego korzystają. W prace nad tworzeniem dokumentu zaangażowani będą mieszkańcy metropolii, a także eksperci, urzędnicy i lokalni aktywiści.

 

Dokument powstaje w ramach pilotażu organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Stanowi też element przygotowania do kolejnej perspektywy unijnej.  Zespół opracowujący Plan Zrównoważonej Mobilności dla metropolii składa się ekspertów ze środowisk naukowych, gospodarczych, społecznych i samorządowych.

  • GIWK