Metropolitalne wiadomości

aktualności

Metropolie w interesie nas wszystkich!“Wszystko jest robione po coś. Metropolia to narzędzie służące nam wszystkim. Mam nadzieję, że ustawa o obszarach metropolitalnych nie będzie zależała od wyników wyborów.” - tymi słowami Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego  Integrupy URBAN, laureata nagrody Smart Metropolia rozpoczął się drugi dzień dyskusji, inspiracji i spotkań.

Drugi dzień kongresu Smart Metropolia 2018 przebiegł na szukaniu odpowiedzi na pytania:

• Czy metropolie powinny mieć wsparcie państwa?
• Jaki powinien być krajobraz metropolii? Jak przekonać mieszkańców do czynnego udziału i chęci zmiany?
• W jaki sposób powinna się rozwijać współpraca pomiędzy inwestorami, przedsiębiorcami, a decydentami na poziomie metropolii?
• Jaką rolę w rozwoju metropolii odgrywają liderzy i liderki? Dlaczego potrafimy współpracować w obliczu nagłego kryzysu, a brakuje tego współdziałania na co dzień?
• Jak wdrażać działania obejmujące potrzeby wszystkich mieszkańców – dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych? Jak realizować ideę planowania uniwersalnego?

Podczas 4 dyskusji i jednego warsztatu uczestnicy wysłuchali dobrych praktyk, dyskutowali o słuszności rozważanych rozwiązań i prognozowali, co mogłoby się sprawdzić w ich miejscowościach.

Wszyscy chcemy tego samego!

Dyskusja o relacjach metropolii z władzą państwową obfitowała w spory o to, czy faktycznie zachodzi oczekiwana dyfuzja zasobów, która stanowi jeden z podstawowych argumentów za metropoliami. Wielokrotnie podkreślano, że polityka regionalna musi zachować pokorę i opierać się na wiedzy, a nie na pobożnych życzeniach i na agitacjach politycznych. “Wszak wszyscy chcemy tego samego - równomiernego rozwoju naszych społeczności lokalnych” - padł głos z sali.

Nie taki biznes straszny, gdy jest odpowiedzialny

Na ile odpowiedzialne zamówienia publiczne, mające za zadanie aktywizowanie osób społecznie wykluczonych, są przedmiotem, troski, samorządów lokalnych? Jak pomóc swoim pracownikom z doświadczeniem migracyjnym poznać i zrozumieć kontekst kulturowo-społeczny, w którym żyją? Te i inne kwestie rozstrzygała dyskusja o odpowiedzialnym biznesie, w której wziął udział m.in. Matthew Baqueriza-Jackson – Doradca grupy URBACT w partnerstwie Agendy Miejskiej Unii Europejskiej w zakresie innowacyjnych i odpowiedzialnych zamówień publicznych. Wynalazca metody spend analysis (analizy wydatków).

O gustach się nie dyskutuje, ale …

Dyskusjom o estetyce przestrzeni publicznej nie było końca: jak przekonać (szczególnie małe) samorządy do uporządkowania swojego miasta? Czy w małych społecznościach samorządowcy nie boją się konfliktów? Powinien być zakaz reklam elektronicznych, które nocą oślepiają kierowców co może mieć negatywne skutki. Czy byłaby szansa na wprowadzenie zakazu w prawie? 

Nowe trendy i nowe funkcje przestrzeni publicznych

Eksperci dzielili się informacjami o nowych trendach w projektowaniu - np o nowym urbanizmie, wypierającym modernistyczne podejście. Wielkie dzielnice nie mają często funkcji przestrzeni wspólnych. Dodawanie im poprzez małą architekturę funkcji wspólnototwórczych, które realizują na przykład restauracje, bary, przestrzenie biurowe coworkingowe. Również materiał ma znaczenie - dodanie drewna do przestrzeni, w której dominuje beton i szkło może zmienić charakter i odbiór, a zatem również funkcjonalność  tej przestrzeni.

Miejsca do życia dla wszystkich

Projektanci, organizatorzy i realizatorzy procesów rewitalizacji (społecznej i infrastrukturalnej) na poziomie miast pod okiem Pawła Grobelnego, projektanta, kuratora wystaw i wykładowcę mieli okazję zmierzyć się na bardzo praktycznym poziomie z dylematem - jak budować miejsca do życia dla wszystkich grup społecznych?

Przemiana technokraty w lidera

Kongres zakończyła debata o przywództwie w społecznościach lokalnych, przemianie technokratów w liderów. Dużo wątków w dyskusji dotyczyło arogancji i egocentryzmu liderów. Wielokrotnie padło pytanie: czy na pewno zawsze potrzebujemy liderów do rozwoju naszych miejscowości, miast, metropolii itp.? Próby znalezienia odpowiedzi na to pytanie zastąpiła dyskusja nad definicją lidera, menedżera, animatora i mentora.

Stwórz z nami Smart Metropolię 2019!

7. edycja kongresu pozostawiła uczestników w poczuciu niedosytu, ale jednocześnie z głowami pełnymi inspiracji, pytań i zapału do działania. Chcesz zgłosić swój pomysł na dyskusję lub warsztat podczas kolejnej edycji Smart Metropolii? Zapraszamy do kontaktu z zespołem Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot: biuro@metropoliagdansk.pl

Organizację kongresu Smart Metropolia współfinansowało Miasto Gdańsk. 

  • GIWK