Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Kultury

Metropolitalna Kadra Kultury z wizytą w Kłajpedzie

Do kolekcji tegorocznych wizyt studyjnych reprezentacji Metropolitalnej Kadry Kultury dodajemy wizytę zagraniczną. Dzięki wsparciu Bałtyckiego Instytutu Spraw Regionalnych oraz organizacji Umbrella mieliśmy okazję zorganizować wizytę do Kłajpedy.


W ramach wizyty przedstawicielki naszej Komisji Kultury Monika Jastrzebska-Opitz oraz Jolanta Różyńska (Filharmonia Kaszubska - Wejherowskie Centrum Kultury) i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych z Gdańska (Palma) i Gdyni (halo kultura) spotkaliśmy się z instytucjami i organizacjami z regionu Kłajpedy.

Więcej informacji tutaj.

 

  • GIWK