Metropolitalne wiadomości

aktualności

Metropolitalna Przestrzeń Kultury - wizyta studyjna w powiecie gdańskim za nami

Szansa przyjrzenia się ciekawym praktykom, ale także doskonała okazja do spędzania dwóch dni w towarzystwie innych działaczy kultury, poznania się, wymiany myśli i kontaktów. Tego wszystkiego, 19 i 20 września, doświadczyli przedstawiciele samorządów i instytucji kultury podczas inicjowanej przez Komisję Kultury OMGGS wizyty studyjnej.

 

Na zdjęciu: uczestnicy wizyty studyjnej sektora kultury OMGGS w powiecie gdańskim, fot. OKSiBP w Cieplewie

 

Dwa dni integracji i wymiany doświadczeń

- Wydarzenie organizujemy z myślą o przedstawicielach samorządów i instytucji kultury, członków OMGGS oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania z dziedziny kultury - mówi Grzegorz Cwaliński, dyrektor Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański. - Wizyta ma na celu integrację i koordynację działań zmierzających do prowadzenia skutecznej działalności kulturalnej w regionie, a także promowania potencjału dziedzictwa kulturowego jako czynnika zrównoważonego rozwoju społecznego.

Wizyta rozpoczęła się w Cieplewie, w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański. Przez dwa dni uczestnicy przemieszczali się po gminie autokarem, odwiedzając po drodze Pruszcz Gdański (gmina wiejska oraz miasto), Trąbki Wielkie, Przywidz, Kolbudy, Cedry Wielkie. W programie znalazły zarówno spotkania w sali konferencyjnej, jak i plenerowe.
 

Na zdjęciach: uczestnicy wizyty studyjnej sektora kultury OMGGS w powiecie gdańskim, fot. OKSiBP w Cieplewie
 

- Takie spotkania są fantastyczną możliwością wymiany doświadczeń i pomysłów - mówi Anna Zulewska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu. - Dla mnie, jako przedstawiciela bardzo małej miejscowości to świetna okazja do tego, aby też nauczyć się czegoś więcej, chociażby od kolegów i koleżanek z większych miast. No i też to jest bardzo nobilitujące, kiedy inni doceniają pracę, którą się przez tyle lat wykonuje. A to zajęcie dla pasjonatów, nikt inny w takiej pracy się nie odnajdzie. Śmiejemy się nawet, że teraz, przez te dwa dni, jak nie pracujemy, to aż nam dziwnie.

Czym jest Metropolitalna Przestrzeń Kultury?

Komisja Kultury Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot za kluczowe cele stawia sobie sieciowanie kadr kultury działających w obszarze metropolitalnym, dostrzeganie i wyróżnianie inicjatyw oraz praktyk kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych, które mogą inspirować innych, docelowo podnosić i rozwijać kompetencje kadr kultury, sieciować dla współpracy i optymalnego wykorzystywania potencjału kulturowego obszaru metropolitalnego.

W ramach swych działań Komisja inicjuje wizyty studyjne, które pozwalają przyjrzeć się praktykom animacyjnym w wybranym obszarze, w skoordynowany sposób odwiedzić i poznać twórców, animatorów oraz działaczy kultury, którzy konsekwentnie i skutecznie pracują lokalnie, jednocześnie poza widocznością osób działających w innych ośrodkach, niedostrzegalnych zwłaszcza z poziomu dużych miast i funkcjonujących tam instytucji.

Fot. Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie

 

 

  • GIWK