Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Kultury

Metropolitalne badania kultury

Jakich wydarzeń kulturalnych i w jakiej formie szukają mieszkańcy metropolii? Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wspólnie z metropolitalnymi domami kultury, Obserwatorium Kultury działające w ramach Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku przeprowadził badanie na ten temat. W internetowej ankiecie, którą można było wypełniać przez dwa tygodnie, mieszkańcy gmin należących do OMGGS odpowiadali na pytania dot. życia kulturalnego. W sumie w badaniu wzięło udział 867 respondentów, z których 64% mieszka w miastach. Większość badanych to osoby w wieku 35-44 lata z wykształceniem wyższym.

 

Potrzeby i obawy

Niezależnie od miejsca zamieszkania nastroje respondentów są podobne. Mieszkańcy miast nieznacznie rzadziej doceniają możliwość spędzania czasu z rodziną. Brak kontaktu z ludźmi mniej doskwiera osobom po 55 roku życia. Osoby pracujące między 34 a 65 rokiem życia bardziej niż inne obawiają się powrotu do izolacji. Niektórzy uważają, że obecna sytuacja to „nowa normalność”, do której stopniowo się przyzwyczajamy. Osoby, które podczas lockdownu rozpoczęły pracę zdalną narzekały na trudność oddzielenia czasu pracy i czasu wolnego. Jeszcze trudniej było im pogodzić opiekę nad dziećmi z pracą z domu.

Bezpieczeństwo

Wydarzenia kulturalne w większości wydają się respondentom bezpieczne, choć 58% z nich obawia się dużych zgromadzeń. Badani boją się nie tylko tłumów, ale także nieprzestrzegania procedur sanitarnych przez uczestników i organizatorów. Respondenci najbezpieczniej czują się na plenerowych pokazach filmowych, spektaklach w otwartej przestrzeni, wystawach oraz jarmarkach i piknikach.Co robimy w czasie wolnym?

Mieszkańcy wsi, zdecydowanie częściej niż miast, poświęcają czas na pielęgnowanie ogrodu/działki, spotykają się w domach znajomych i oglądają filmy i seriale. Mieszkańcy miast są bardziej zróżnicowani w swoich aktywnościach, częściej deklarują, że dla relaksu słuchają muzyki i uprawiają sport. Oglądanie filmów, czytanie książek oraz spacery są najczęściej wybieranymi formami spędzania czasu wolnego w większości grup wiekowych. Im młodsze osoby tym częściej wybierają filmy i seriale niż książki. 

Jakie wydarzenia kulturalne?

Najpopularniejsze wydarzenia kulturalne wśród badanych to koncerty (szczególnie w małych miastach), kino (im mniejsza miejscowość tym rzadziej) i festyny/pikniki, jedynie w Trójmieście bardziej popularne są wystawy. Mieszkańcy miast zdecydowanie rzadziej uczestniczą w obchodach świąt narodowych czy występach kabaretowych. 

Skąd informacje o kulturze?

Najpopularniejszym źródłem informacji są media społecznościowe. W drugiej kolejności badani szukają informacji wśród znajomych i rodziny (częściej na wsi) oraz na stronach internetowych instytucji (częściej w mieście). Media takie jak radio i telewizja nieznacznie częściej docierają do mieszkańców wsi. Mieszkańców średnich i dużych miast przyciągają autorzy i wykonawcy, natomiast wśród mieszkańców wsi i małych miast jest to częściej okazja do spędzenia czasu z rodziną i znajomymi (częściej też na wybór mają wpływ ich opinie) i nieznacznie częściej o uczestnictwie decyduje darmowy/tani wstęp i przypadek. 

Kultura online

61% badanych deklaruje, że zamierza kontynuować korzystanie z oferty online, ale tylko 5% zdecydowanie woli ten typ wydarzeń. Trochę bardziej skłonni do uczestnictwa online są respondenci w wieku od 34 do 54 lat. Dzieci najczęściej korzystają z serwisów streamingowych i oglądają filmy i seriale, grają w gry oraz czytają e-booki. Problemem dla osób starszych jest korzystanie z nowych aplikacji. Największymi zaletami uczestniczenia w kulturze online jest możliwość wyboru miejsca i czasu, dostęp do szerokiej ponadlokalnej oferty oraz bezpłatny dostęp. Dla mieszkańców wsi większe znaczenie ma możliwość korzystania z kultury bez konieczności wychodzenia z domu, co niweluje niedogodności wynikające z wykluczenia komunikacyjnego. Badani choć widzą plusy traktują tę sytuację jako tymczasową. 

Rekomendacje

Raport z badań zawiera rekomendacje Komisji ds. Kultury OMGGS przygotowane we współpracy z metropolitalnymi domami kultury. Wśród nich znalazły się m.in. organizowanie działań kulturalnych w plenerze, korzystanie z pootencjału mediów społecznościowych i lokalnych influencerów, tworzenie ofert dla rodziców i dzieci, czy przeniesienie części programu instytucji do internetu.

 

PEŁNA TREŚĆ RAPORTU "Badanie potrzeb publiczności lokalnych domów kultury"

 

  • GIWK