Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Metropolitalne Centrum Geriatrii w Sopocie

Dzięki współpracy w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot powstawanie pierwsze w naszej metropolii, ale i pierwsze w całym województwie pomorskim, Centrum Geriatrii. 

Starzenie się społeczeństwa to zjawisko, którego skala rośnie na całym świecie. W tym kontekście  jednym z wyzwań społecznych jest dziś zapewnienie wyspecjalizowanej i kompleksowej opieki medycznej osobom starszym, często przewlekle chorym i niesamodzielnym. W naszej metropolii odpowiedzią na to zapotrzebowanie będzie Centrum Geriatrii w Sopocie. Realizacja projektu zostanie dofinansowana ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dziś w Urzędzie Miejskim w Sopocie dotacja ze środków RPO WP 2014-2020 została potwierdzona podpisaniem stosownej umowy z Zarządem Województwa Pomorskiego.

Fotobank.PL/UMS

Na zdjęciu (od lewej): Paweł Orłowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego; Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu; Barbara Gierak-Pilarczyk, Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

Centrum Geriatrii w Sopocie będzie wysoko wyspecjalizowanym ośrodkiem geriatryczno-rehabilitacyjnym, posiadającym bazę ambulatoryjną, przyszpitalne poradnie (rehabilitacyjną i psychologiczno-psychiatryczną), oddziały dzienne, oddział stacjonarny oraz bazę diagnostyczną. Placówka zostanie wyposażona między innymi w tomograf komputerowy oraz urządzenia do światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii, krioterapii, terapii ultradźwiękami i promieniami laserowymi; aparaty EKG i USG oraz kolumny intensywnego nadzoru.
Dodatkowym komponentem projektu jest program specjalistycznych szkoleń dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego oraz rehabilitantów i fizjoterapeutów. W efekcie tak zaplanowanego przedsięwzięcia  pacjent w jednym obiekcie uzyska kompleksową pomoc medyczną na wysokim poziomie: począwszy od badań lekarskich przy użyciu nowoczesnego sprzętu, poprzez szybką diagnozę do specjalistycznego leczenia i rehabilitacji.

  • GIWK