Metropolitalne wiadomości

aktualności

MEVO - ważne informacje dla użytkowników

Zawieszenie działania systemu MEVO - najważniejsze informacje dla użytkowników:

 

1. Dlaczego odstępujemy od umowy na MEVO?

Jest to jedyne wyjście, by uratować ideę roweru metropolitalnego dla mieszkańców, a także ochronić środki publiczne przeznaczonych na finansowanie tego projektu. Projekt zostaje zawieszony do czasu uporządkowania sytuacji prawnej. Rowery zostaną zabezpieczone - czasowo nie będzie można z nich korzystać. Będziemy pracować nad nowymi rozwiązaniami, aby móc nadal udostępniać mieszkańcom Rower Metropolitalny. Jesteśmy zdeterminowani, aby projekt taki istniał i rozwijał się. Rozpoczyna się zabezpieczenie rowerów, przekazanie aplikacji do OMGGS. OMGGS przygotuje także audyt pojazdów i aplikacji.

 

2. Czy będzie można korzystać z rowerów MEVO?

Niestety nie, jednoślady zostaną zabezpieczone i sprawdzone. Pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą wrócić do systemu roweru publicznego. Będziemy informować o kolejnych decyzjach. Właścicielem rowerów, które teraz znajdują się na naszych ulicach jest obszar metropolitalny OMGGS.

 

3. NB Tricity obiecuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane abonamenty

Pieniądze na korzystanie z Mevo były wpłacane przez użytkowników  na konto NextBike, na podstawie umowy z tą firmą.  Zgodnie z obietnicą firmy NB Tricity mieszkańcy, którzy wpłacili środki na abonamenty i nie wykorzystali ich, odzyskają swoje pieniądze. 

Aby odzyskać wpłacone pieniądze należy przesłać Oświadczenie o rozwiązaniu umowy i zwrocie kosztów z Konta Klienta Mevo.

Do pobrania: Wzór oświadczenia

Oświadczenie można przesłać:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail bok@rowermevo.pl

b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.rowermevo.pl

c. listem poleconym na adres pocztowy: ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa

d. osobiście w siedzibie Operatora - NB TRICITY Spółka z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa

 

4. Podwykonawcy - co dalej?

Wiemy, że odstąpienie od umowy na system Mevo to też wyzwania dla firm - jesteśmy w kontakcie z podwykonawcami Nextbike, będziemy z nimi współpracować, bo oni znają system i nasze rowery. Oferujemy wsparcie prawne kontrahentom Nextbike, pomożemy w sporze prawnym.

 

5. Co dalej z rowerem publicznym?

Szukamy rozwiązań, nie chcemy dziś przesądzać, jak to będzie wyglądać od strony formalnej. Na pewno chcemy, aby jak najszybciej oddać rower publiczny mieszkańcom Metropolii, ponieważ jest to projekt przez nich bardzo oczekiwany. Przez ostatnie miesiące mieszkańcy OMGGS pokazali, jak bardzo potrzebują roweru, dlatego zależy nam na kontynuowaniu projektu. Aktualnie trwa poszukiwanie najlepszych rozwiązań, aby uruchomić system i żeby rowery znów pojawiły się na ulicach miast i gmin. O wszystkich nowych krokach będziemy informować na bieżąco

 

6. Dlaczego czekano z decyzjami do momentu, gdy cały system jest praktycznie gotowy, a nie rozwiązano umowy po zaistnieniu pierwszych przesłanek?

Rower Metropolitalny jest kluczowym projektem dla Metropolii. Zarząd OMGGS mając świadomość oczekiwań ze strony mieszkańców, a także popularności systemu, oferował wsparcie firmie NB Tricity tak długo, jak istniała realna szansa na wdrożenie II etapu i osiągnięcie wymaganych parametrów obsługi systemu, bez zagrożenia bezpieczeństwa wydatkowania publicznych pieniędzy. W momencie, w którym to zagrożenie stało się realne, a działania NB Tricity nie rokują nadziei, Zarząd podjął jedyną możliwą decyzję.

 

7. Jakie kolejne kroki podejmie OMGGS w związku z powierzonym zadaniem ?

Zarząd OMGGS jest zdeterminowany,  aby mieszkańcy metropolii mogli korzystać z dużej i sprawnej floty rowerów publicznych. Dlatego też opracowywane są scenariusze działania, mające na celu:

● kontynuację użytkowania i obsługi 1224 rowerów. Będziemy dążyć do tego, aby możliwie najszybciej udostępnić pojazdy i aplikację mieszkańcom. Potrzebne są nowe  rozwiązania formalne i techniczne  umożliwiające powrót funkcjonalności systemu.

● Będziemy także pracować nad tym, aby - zgodnie z pierwotnymi założeniami - poszerzać system w przyszłości. Należy pamiętać, że system to nie tylko rowery, stacje i aplikacja, ale także działania operacyjne – przede wszystkim naprawy i relokacja rowerów. Z pewnością trzeba będzie wyłonić nowego operatora. Dziś priorytetem jest uratowanie tych zasobów, które Obszar Metropolitalny już nabył i zabezpieczenie dotąd niewydatkowanych, ale przeznaczonych na Mevo środków pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Mieszkańcy będą informowani na bieżąco o proponowanych i przyjętych rozwiązaniach.

  • GIWK