Metropolitalne wiadomości

aktualności

Mevo – zmiana terminu składania ofert, czekamy na decyzję KIO

W związku z odwołaniem Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) został zmuszony do kolejnego przesunięcia terminu składania ofert w przetargu na nowe Mevo. Rozprawa przed KIO odbyła się 1 marca.  Do tej pory OMGGS nie otrzymał wyroku ani uzasadnienia. Czas na składanie ofert dla Wykonawców został wydłużony do 8 kwietnia. 

Przypomnijmy, w kwietniu 2020 r. został ogłoszony dialog konkurencyjny dot. nowego Mevo, do którego zgłosiły się trzy firmy. Do dalszego udziału zostały dopuszczone dwie: konsorcjum BikeU i Freebike oraz firma Marfina (Movienta) z podwykonawcą Geovelo. Decyzją komisji przetargowej spółka Nextbike Polska S.A. została wykluczona z dalszych rozmów. OMGGS uznał ją za „nierzetelnego wykonawcę”, w związku z wcześniejszą umową na Mevo. Spółka Nextbike Polska nie zgodziła się z tą decyzją i odwołała do KIO, która zdecydowała o unieważnieniu wykluczenia.  Sąd uznał, że firmy Nextbike Polska nie można winić za działania firmy NB Tricity (która była formalną stroną umowy), mimo że firma ta należała do niej w 100%, jako spółka córka. Decyzją KIO Nextbike Polska S.A. została włączona do rozmów w dialogu konkurencyjnym na takich samych zasadach jak pozostali uczestnicy.

- Byliśmy gotowi na zaproszenie wykonawców do składania ofert we wrześniu ubiegłego roku i rozstrzygnięcie przetargu. Ze spółką Nextbike Polska została przeprowadzona nowa runda rozmów. Decyzja KIO spowodowała wydłużenie procedury o kilkanaście tygodni - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS.

 


Nextbike Polska S.A. po raz drugi odwołuje się do KIO

Pod koniec stycznia zakończył się dialog konkurencyjny i 26 stycznia OMGGS przesłał do zainteresowanych firm zaproszenie do złożenia ostatecznych ofert w terminie do 2 marca. Jednak Nextbike Polska ponownie odwołał się do KIO, domagając się zmiany niektórych zapisów przetargowych, w tym m.in. wyłączenia możliwości oceny rowerów przez Zamawiającego, czy konieczności przedstawienia sposobu zarządzania systemem wraz ze szczegółową analizą kosztów i harmonogramem. Termin na składanie ofert został przedłużony do 16 marca.

Rozprawa przed KIO odbyła się 1 marca. Do tej pory OMGGS nie otrzymał wyroku ani jego uzasadnienia. Oznacza to, że po raz kolejny jesteśmy zmuszeni do przesunięcia terminu składania ofert dla Wykonawców. Obecnie mają oni na to czas do 8 kwietnia.
 

 

Dwa postępowania sądowe przeciwko Nextbike Polska

Po rozwiązaniu umowy na kontach użytkowników pozostały niezwrócone środki z abonamentów. Zarówno przedstawiciele NB Tricity, jak i Nextbike Polska, zapewniali, że niewykorzystane środki zostaną zwrócone użytkownikom. W wielu przypadkach tak się jednak nie stało. OMGGS kilkakrotnie wzywał operatora do zwrotu nadpłaconych środków. OMGGS przygotowywał się również do wytoczenia pozwu zbiorowego w imieniu mieszkańców, ale w marcu ubiegłego roku Sąd odmówił ogłoszenia upadłości NB Tricity, potwierdzając, że Spółka nie posiada żadnych środków. Wobec tego OMGGS wszczął dwa postępowania sądowe - nie tylko wobec NB Tricity ale również jej spółki-matki - Nextbike Polska. Z jednej strony prokuratura pracuje nad zgłoszeniem o możliwości popełnienia przestępstwa, z drugiej toczy się postępowanie cywilne.

Spółka NB Tricity ma zobowiązania również wobec OMGGS. Po wypowiedzeniu umowy, łączna wysokość kar wynosiła 8 054 581,20 zł, czyli 20% wartości umowy. Jak dotąd tylko połowa tej kwoty, pochodząca z gwarancji bankowej, trafiła na konto OMGGS.

  • GIWK