Metropolitalne wiadomości

aktualności

Mieszkańcy powiatu puckiego rozmawiali o transporcie

Gorące dyskusje, wymiana doświadczeń z punktu widzenia pieszych, kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej oraz mnóstwo pomysłów na to, jak usprawnić transport w powiecie puckim. Ponad 40 osób wzięło udział we wtorek 18 maja w pierwszych warsztatach z cyklu  #MobilnaMetropolia, organizowanych przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Kolejne warsztaty dla mieszkańców Pomorza przed nami. Najbliższe - już w czwartek 20 maja  w powiecie wejherowskim.

Warsztaty #MobilnaMetropolia są organizowane dla mieszkańców. To oni zdecydują, jak powinien zmieniać się transport w ich miejscowości - czy stawiać na nowe drogi, trasy rowerowe, rozbudowę transportu zbiorowego, a może zadbać bardziej o ochronę środowiska i zieleń. Dzięki zebranym informacjom biuro OMGGS wspólnie z ekspertami opracuje Plan Zrównoważonej Mobilności (SUMP) - który wskaże kierunki planowania transportu poprawiającego bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców metropolii.

- Działamy w myśl zasady: planujemy z ludźmi i dla ludzi - mówi Karolina Orcholska, koordynatorka ds. transportu i mobilności OMGGS. - Frekwencja podczas warsztatów dla mieszkańców powiatu puckiego i zaangażowanie uczestników w dyskusję na temat transportu potwierdziły, że to  słuszne założenie. Bardzo nas to cieszy! Zapraszamy na kolejne warsztaty, na których każdy będzie miał szansę na przedstawienie pomysłów dotyczących transportu w swoim powiecie. Razem zmieniamy okolicę i metropolię!

 

Transport w powiecie puckim. Mieszkańcy wskazują drogi rozwoju

We wtorkowych  warsztatach #MobilnaMetropolia oprócz mieszkańców powiatu puckiego wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń, lokalnych przewoźników i eksperci.

Spotkanie odbyło się online, na platformie zoom. Trwało ponad 2 godziny. Uczestnicy zostali podzieleni na 6 zespołów. Każdy zespół przez kwadrans brał udział w dyskusji w kolejnych “pokojach” tematycznych:

 • transport zbiorowy,
 • ruch pieszy i rowerowy, 
 • indywidualny ruch samochodowy/parkowanie,
 • transport towarów,
 • zarządzanie mobilnością,
 • wizja

Na koniec wszystkie grupy spotkały się w jednymi “pokoju” i moderatorzy podsumowali dyskusję.

Moderatorami wtorkowego spotkania byli: Alicja Pawłowska i Justyna Suchanek z Urzędu Miasta w Gdyni, dr inż. Krystian Birr i dr hab. Daniel Kaszubowski z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej na Politechnice Gdańskiej, Tomasz Mackun, wykładowca PG specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego i Karolina Orcholska z OMGGS.

Wnioski, uwagi, propozycje rozwiązania problemów  zostały zapisane na muralu.

 

Transport zbiorowy

- Jeśli chodzi o transport zbiorowy, jednym z głównych problemów wskazanych przez  uczestników dyskusji, jest jakość komunikacji autobusowej, brak dogodnych połączeń i zbyt mała częstotliwość kursów  - podsumował moderator Krystian Birr. - Jeśli chodzi o transport kolejowy, zwłaszcza na odcinku między Władysławowem i Helem, zdania były podzielone. Część osób jest przeciwna rozbudowie tego połączenia, część jest za, wskazując m.in. na możliwość budowy tzw. mijanek w miejscach, gdzie nie można zbudować drugiego toru.

Mieszkańcy wskazywali na plusy niezakłóconego transportu zbiorowego względem ruchu samochodowego, podkreślając konieczność takiej organizacji tego transportu, aby był niezawodny i punktualny.

Istotnym elementem jest stabilność transportu zbiorowego. - Mieszkańcy nie chcą być zaskakiwani częstymi zmianami rozkładów - powiedział Krystian Birr. - Chcą też, aby rozkłady jazdy przewoźników były skoordynowane.

Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na słabą promocję transportu zbiorowego przez samorządy, co zaskoczyło m.in. uczestniczącego w warsztatach starostę puckiego.

- Ta uwaga i kilka innych uświadomiły nam, nad czym powinniśmy pracować z wójtami i burmistrzami w najbliższym czasie - powiedział starosta Jarosław Białk.

 

Ruch pieszy i rowerowy

Podczas dyskusji pojawiło się bardzo dużo głosów dotyczących braku ciągłości infrastruktury rowerowej między gminami. Uczestnicy spotkania wskazywali na  zbyt małą liczbę przystanków rowerowych, wiat, map informacyjnych dla rowerzystów (takich jak na trasie Łebcz-Krokowa), konieczność serwisowania punktów naprawy rowerów, brak toalet przy trasach rowerowych,

Jeśli chodzi o ruch pieszy zwrócono uwagę m.in. na konieczność dobrego oznakowania przejść dla pieszych, odpowiednie ich doświetlenie. Według mieszkańców, istnieje często konflikt między uczestnikami ruchu drogowego, wynikający z mentalności, złych wzorców i braku odpowiedniej edukacji. Jako przykład wskazano pieszych, którzy poruszają się po ścieżkach rowerowych, czy rowerzystów, którzy jadą po ulicy, mimo że obok znajduje się trasa rowerowa.

- Podczas dyskusji wskazano też na problem dostępności do przystanków transportu zbiorowego - powiedziała moderatorka Justyna Suchanek. -  Piesi często nie czują się bezpieczni w drodze na przystanek - wskazywano miejsca, gdzie brakuje chodnika, oświetlenia, oznakowania. Na wielu odcinkach drogi wojewódzkiej nr 216 kierowcy nie przepuszczają pieszych i rozwijają zbyt duże prędkości. Wskazano rozwiązania inżynieryjne w projektowaniu dróg , aby zapobiec takim problemom i stworzyć symbiozę między wszystkimi uczestnikami ruchu.

W dyskusji wracał problem braku rowerów do wypożyczenia.

 

Samochody i parkowanie

Powiat pucki latem zamienia się w metropolię - razem z turystami przebywa tu ponad milion osób! To w sezonie powoduje ogromne korki na drogach dojazdowych i w miejscowościach turystycznych. Problemem jest też parkowanie.

-Uczestnicy dyskusji są zdania, że rozwiązaniem nie jest rozbudowa infrastruktury drogowej - mówi moderator Tomasz Mackun. - “Miejscowości nie są z gumy” - padło podczas spotkania. Rozwiązaniem jest uatrakcyjnienie innych form transportu, jak ruch rowerowy, czy komunikacja zbiorowa. Trzeba też poprawić infrastrukturę pieszą.

Jeśli chodzi o parkowanie - zdania były podzielone. Padały stwierdzenia, że parkowanie wciąż jest zbyt tanie, co zniechęca do wyboru transportu zbiorowego. Inni byli zdania, że wzrost cen parkowania uderza w mieszkańców.

 

Transport towarów

Hałas, generowanie korków przez dostawców, którzy w tych samych godzinach rozwożą towary, brak miejsc rozładunku - to najczęściej wymieniane problemy związane z transportem zbiorowym.

- Pozytywnie zaskoczyły mnie spostrzeżenia dotyczące tego, że branża logistyczna potrafi sama przeorganizować działalność, realizując dostawy późnym wieczorem, aby w sezonie turystycznym nie blokować ruchu w godzinach szczytu - powiedział moderator Daniel Kaszubowski.

Wśród ciekawych pomysłów pojawiło się rozwiązanie, aby towar przywożony do danej miejscowości przez dużego dostawcę, był  odbierany na przedmieściach przez małe pojazdy np. meleksy i rozwożony do konkretnych sklepów.

 

Zarządzanie mobilnością

Moderatorka Alicja Pawłowska zauważyła, że coraz większą popularnością cieszy się carsharing i warto zrobić badania, czy sprawdziłby się w mniejszych gminach.

- Podobnie jest z e-hulajnogami - jest na nie ogromne zapotrzebowanie szczególnie wśród turystów - mówiła moderatorka. - Trzeba jednak zwrócić uwagę na konieczność edukowania wszystkich uczestników ruchu, aby wzajemnie się szanowali.

Uczestnicy dyskusji podkreślali też ogromną rolę szkół w kształtowaniu nawyków transportowych dzieci oraz rodziców.

Zwrócono również uwagę na rozwiązania, które pomogłyby rozładować poranne korki. Jeden z uczestników warsztatów podał przykład dużego zakładu, który wprowadził elastyczne godziny pracy, co rozwiązało problem z korkowaniem jednej z głównych ulic miasta przez pracowników.

-Zwrócono też uwagę na ogromne możliwości jakie daje transport morski, np. taksówka wodna, czy tramwaj wodny jako środek komunikacji - dodała Alicja Pawłowska.

 

Wizja

Wymarzone miejsce do mieszkania? Ma być zielono, bezpiecznie, z poszanowaniem największego bogactwa powiatu puckiego, jakim jest przyroda, środowisko naturalne.

- Uczestnicy zwrócili uwagę na to, że jeśli gramy wszyscy do jednej bramki, możemy osiągnąć więcej - powiedziała Karolina Orcholska. - Chodzi tu o porozumienie samorządów i wspólne znajdowanie rozwiązań kwestii problemowych. Mieszkańcy chcą też, aby włodarze szanowali ich głos, brali pod uwagę ich zdanie. Chcą mieć poczucie sprawczości. Wyraźnie widać też związek i wzajemną korelację między poszczególnymi obszarami - np. działania podejmowane w zakresie poprawy warunków ruchu pieszego będą znajdowały odzwierciedlenie w kwestii polityki parkingowej.

 

 

Rejestracja na kolejne warsztaty

Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy się zarejestrować klikając w link dla wybranego powiatu. Rejestracja nie zajmuje więcej niż minutę. Każdy z zarejestrowanych otrzyma zwrotną informację mailową wraz z linkiem na warsztaty.

Terminy warsztatów:

 • 20 maja - powiat wejherowski - link
 • 25 maja - powiat lęborski - link
 • 27 maja - powiat kartuski - link
 • 1 czerwca - powiat gdański - link
 • 8 czerwca - powiat nowodworski - link
 • 10 czerwca - powiat malborski - link
 • 15 czerwca - powiat tczewski - link
 • 17 czerwca - Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia i Sopot) - link


 

Plan Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP)

Od 2019 r., dzięki współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki  Regionalnej, Komisją Europejską, Inicjatywą  Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, OMGGS pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP). Metropolitalny dokument  będzie zawierał działania dotyczące polityki transportowej,  ruchu pieszego i rowerowego, transportu zbiorowego  i zarządzania mobilnością. Określi potrzeby transportowe i komunikacyjne mieszkańców i wskaże kierunki poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców metropolii.

Nad dokumentem pracuje zespół ekspertów, złożony z przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Urzędu Miasta w Gdyni, OMGGS oraz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu. Jego ukończenie planowane jest najpóźniej w pierwszym kwartale 2022 roku.

>>> Więcej informacji o SUMP

 • GIWK