Metropolitalne wiadomości

aktualności

Moblina Metropolia dotarła do Lęborka

9 marca odbyły się konsultacje  społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).  Mieszkańcy powiatu lęborskiego poruszyli m.in. tematy związane z budową węzłów przesiadkowych czy poprawą funkcjonowania transportu zbiorowego.  Wszystkie uwagi trafią do przygotowywanego przez nas dokumentu.

Cały cykl konsultacji pod nazwą Mobilna Metropolia ma na celu weryfikacje i uszczegółowienie zaproponowanych w dokumencie działań. Podczas spotkania mieszkańcy Lęborka poruszyli tematy związane z budową węzłów przesiadkowych, dostępnością infrastruktury transportowej dla wszystkich czy poprawą funkcjonowania transportu zbiorowego, szczególnie w weekendy. Z pełnym przebiegiem spotkania można zapoznać się poniżej.

 


Uwagi i komentarze do opracowywanego dokumentu można dalej składać w terminie do 26 marca 2023 r. mailem lub pocztą tradycyjną. Szczegółowe informacje >>>TUTAJ

Wszystkie spotkania podzielone są na 6 bloków dyskusyjnych:

Pakiet 1: Chcę podróżować na jednym bilecie z łatwymi przesiadkami.

Dopasowanie do siebie kursów różnych środków transportu, zintegrowane zarządzanie oraz wspólny bilet – kluczowe zadania w ramach pierwszego pakietu SUMP. Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na konieczność dostosowania infrastruktury (takiej jak przystanki) do użytkowania przez osoby ze specjalnymi potrzebami. Jako kryteria dostępności transportu zbiorowego, ale też ogólnie systemów transportowych, jeden z uczestników podał dostępność przystanków komunikacji zbiorowej w większych miastach czy zapewnienie dobrego dostępu do SOR-ów czy urzędów miast.

Pakiet 2: Do pracy, szkoły i kina dotrę transportem zbiorowym.

Co zrobić, by transport zbiorowy był konkurencyjnym i atrakcyjnym sposobem przemieszczania się? Uczestnicy w rozmowie zwrócili uwagę na wykluczenie komunikacyjne niektórych obszarów, co szczególnie widoczne jest w weekendy. Jeden z mieszkańców określił obszar powiatu lęborskiego mianem “weekendowej pustyni komunikacyjnej” wskazując na brak komunikacji regionalnej łączącej Lębork z gminami powiatu, np. w kierunku Nowęcina lub Łeby.

Czy poprawa dojazdu do Trójmiasta po wybudowaniu trasy S6 ogranicza atrakcyjność transportu zbiorowego? Prowadzący spotkanie podkreślili, że przynajmniej w obrębie Trójmiasta, zależnie od polityki miast, samochód może nie być najlepszą opcją pod względem czasu i kosztu podróży. Pomimo rosnącej popularności samochodów, transport zbiorowy wciąż pozostaje tańszym środkiem transportu.

Pakiet 3: Na węzeł integracyjny dotrę pieszo, rowerem, autobusem lub samochodem.

Parkingi w okolicy węzłów integracyjnych, budowa infrastruktury rowerowej i pieszej – wszystko po to, aby korzystanie z transportu zbiorowego było dla mieszkańców wygodne i intuicyjne. W komentarzu poproszono o doszczegółowienie infrastruktury planowanej w ramach węzłów, konieczna jest też budowa stref Park&Ride zarówno dla samochodów prywatnych jak i rowerów.

Pakiet 4: Chciałabym dojeżdżać do pracy rowerem, a do parku chodzić pieszo.

Ciągłość ścieżek rowerowych, które nie urywałyby się wraz z granicami gmin, ma wpłynąć na większa dostępność codziennych celów podróży mieszkańców takich jak sklepy, praca czy szkoły. Uczestnicy spotkania dopytywali również o działania pod kątem dostępności pieszej.

Pakiet 5: Chcę przemieszczać się wygodnie i bezpiecznie ulicami metropolii.

Jeśli chodzi o wygodę i bezpieczeństwo, głównymi zdiagnozowanymi problemami są duże natężenie ruchu, korki i nielegalne parkowanie.  W dyskusji pojawił się pomysł wprowadzenia liczników na światłach przy przejściach dla pieszych. Inny uczestnik podkreślił wagę specjalnie wyznaczonych stref rozładunkowych, które mogą ograniczyć niszczenie chodników związane z dowożeniem towarów do sklepów. Wykorzystanie przystanków autobusowych do krótkiego postoju samochodów dostawczych, tam, gdzie pozwala na to częstotliwość kursów transportu zbiorowego, może ograniczyć negatywne sytuacje. Wśród uczestników pojawiła się propozycja przeprowadzenia kampanii ukazującej problem, audytu przestrzeni pod kątem obsługi dostaw do sklepów i zaproponowanie dopasowanych do konkretnych miejsc rozwiązań. Takie działanie mogłoby być elementem planów Logistyki Miejskiej dla miast Obszaru Metropolitalnego, będących uszczegółowieniem SUMP.

Pakiet 6: Chcę, żeby moje podróże były przyjazne dla środowiska.

Ostatni z prezentowanych pakietów obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska oraz promocją zrównoważonej mobilności wśród wszystkich uczestników ruchu. Obecni na spotkaniu mieszkańcy wyrazili potrzebę doprecyzowania działań dotyczących rozwoju elektromobilności oraz wskazania sposobu w jaki SUMP będzie realizował kampanie promocyjne. Prowadzący spotkanie przedstawili również propozycję rozwoju Metropolitalnego Centrum Kompetencji odpowiedzialnego za zbieranie informacji o transporcie w Metropolii oraz promocję i wsparcie doradcze dla samorządów w zakresie zrównoważonej mobilności.

Kolejne spotkanie, tym razem dla powiatu nowodworskiego, odbędą się dziś. Wszystkie spotkania odbywają się online i rozpoczynają się o godzinie 17.

  • 14.03 – powiat nowodworski: DOŁĄCZ
  • 23.03 – powiat wejherowski: DOŁĄCZ

 

Prace nad dokumentem potrwają do sierpnia 2023 roku, a efektem wdrażania założeń dokumentu SUMP ma być usystematyzowanie działań transportowych w OMGGS i realizowanie ich w oparciu o długofalową wizję rozwoju, co w rezultacie pozwoli na komfortowe, szybkie i przyjazne dla środowiska podróże.

 

Projekt finansowany jest z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  • GIWK