Metropolitalne wiadomości

aktualności

Modernizacja Kaszubskiego Dworu w Kartuzach zakończona

Kaszubski Dwór w Kartuzach został gruntownie przebudowany. Inwestycja jest częścią Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Zabytkowy budynek przed remontem przez wiele lat służył Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej oraz Centrum Kultury w Kartuzach. Obie instytucje zostały przeniesione do nowych lokalizacji.

Wyremontowany obiekt został przeznaczony na cele społeczne. W budynku mieści się Klub Integracji Społecznej oraz Centrum Usług Społecznych. Będą z niego korzystały również organizacje i instytucje zajmujące się wsparciem oraz aktywizacją seniorów oraz osób wykluczonych.

Centrum Usług Społecznych udzielać będzie pomocy nawet 90 osobom, które zmagają się z  niepełnosprawnościami, są niesamodzielne oraz stykającymi się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Na parterze budynku mieści się Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych, który prowadzi szkolenia i zajęcia praktyczne, udziela porad medycznych i psychologicznych oraz świadczy  usługi opiekuńcze w oparciu o nowoczesne technologie – teleopieka.

Na parterze znajduje się także Punkt Wsparcia Opiekuna Osoby Niesamodzielnej. Zapewnia on 30 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego oraz prowadzi warsztaty ruchowe i manualne, muzykoterapię, poradnictwo psychologiczne, pielęgniarskie i prawne.

Na pierwszym piętrze budynku funkcjonuje Klub dla rodzin, którego działalność ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez aktywizację wszystkich grup wiekowych. Prowadzi on zajęcia grupowe edukacyjne i artystyczne (warsztaty rękodzieła ludowego i artystycznego, arteplastykę, treningi pamięci i kreatywnego myślenia, zajęcia ekologiczne).

Na drugim piętrze Kaszubskiego Dworu mieści się Klub Integracji Społecznej. Udziela on pomocy osobom bezrobotnym oraz zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Pasja” w Kartuzach aktywizuje zawodowo i społecznie grupę 153 osób.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł  6,8 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w wysokości 3,7 mln zł.

W ramach Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Kartuz zmodernizowany został Rynek, deptak i parki miejskie, została także stworzona nowa siedziba Biblioteki w budynku Dworca Integracyjnego.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot przy wsparciu Unii Europejskiej realizuje program rewitalizacyjny w 8 miastach: Gdańsku, Gdyni, Pucku, Rumi, Tczewie, Wejherowie, Żukowie i Kartuzach.
Wartość wszystkich projektów to 332 mln zł, w tym 180 mln zł pochodzi z funduszy europejskich.

  • GIWK