Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

MSWiA zwleka z opinią nt. Ustawy Metropolitalnej dla Pomorza

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiadając na interpelację poseł Małgorzaty Chmiel uznało, że nie może ocenić skutków ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim do czasu kiedy zakończy się analiza funkcjonowania jedynej prawnie usankcjonowanej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powodem braku opinii, po blisko 3,5 roku funkcjonowania metropolii śląskiej jest trwająca pandemia.

26 października 2020 r. poseł na Sejm RP Małgorzata Chmiel skierowała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji interpelację poselską w sprawie zajęcia stanowiska nt. senackiej inicjatywy ustawodawczej dot. projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

 

 

 

 

Po blisko pół roku w imieniu Ministerstwa odpowiedzi na wystąpienie poselskie udzielił sekretarz stanu, Paweł Szefernaker:

   - Bazą dla wdrożenia rozwiązań prawnych dla funkcjonowania związków metropolitalnych będą doświadczenia związane z wdrażaniem i obowiązywaniem ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim. Niestety, ze względu na trwającą od ponad roku epidemię i zaangażowanie organów administracji rządowej i samorządowej w jej zwalczanie, wciąż nie dysponujemy pełnym obrazem funkcjonowania metropolii śląskiej - napisał wiceminister - Z tego powodu odpowiednie rekomendacje zostaną opracowane dopiero po ocenie jedynego funkcjonującego w Polsce związku metropolitalnego.
 

Mimo opinii MSWiA liczymy na ponadpartyjne porozumienie w sprawie Ustawy Metropolitalnej oraz merytoryczną dyskusję nad proponowanymi rozwiązaniami. 

- Czekamy więc na pierwsze czytanie, liczymy na wyznaczenie terminu jeszcze w kwietniu lub maju. Mam nadzieję, że Sejm jak najszybciej zajmie się naszą ustawą, bo to realne korzyści dla mieszkańców i zastrzyk finansowy w wysokości około 200 mln zł dla Pomorza. Liczymy na te fundusze tym bardziej, że ciągle nie są znane ostateczne zapisy Krajowego Planu Odbudowy, regionalnego programu operacyjnego. Tymczasem tylko dzięki ustawie metropolitalnej przez trzy ostatnie lata na Śląsk trafiło ponad 1,2 mld zł. Do 2026 r. będą to dodatkowe ponad 2 mld zł. Każdy stracony miesiąc to zmniejszenie naszych szans rozwojowych - mówi Michał Glaser, prezes Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

O tym co dalej z Ustawą Metropolitalną można przeczytać w tekście redaktor Eweliny Oleksy na portalu www.trojmiasto.pl
 

 

 

 

  • GIWK