Metropolitalne wiadomości

aktualności

Muzeum Niewidzialny Gdańsk rozpoczyna nowy etap

Na kulturalną mapę Gdańska wróciło Muzeum Niewidzialny Gdańsk. Ponowne otwarcie, po pandemicznej przerwie, odbyło się w piątek przy ul. Okopowej 7. Muzeum jest teraz przedsiębiorstwem społecznym, zapewniającym miejsca pracy osobom niewidomym i słabowidzącym. Powstało dzięki pomocy i dotacji metropolitalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej “Dobra Robota”.


Muzeum Niewidzialny Gdańsk to wyjątkowe miejsce. Zwiedzanie wystawy odbywa się w całkowitej ciemności, pod opieką przewodników, którymi są osoby niewidzące lub niedowidzące. Oprowadzają widzów po świecie, w którym fukncjonują od wielu lat, czasami od dzieciństwa. Muzeum daje więc możliwość zmierzenia się z codziennością osób niewidomych, a przy okazji poznania historii Gdańska.

- Na co dzień wzrok dostarcza nam około 80% informacji, które zdobywamy o świecie. W Niewidzialnym Gdańsku uczymy się jak poznawać świat bez tego zmysłu i odkrywać go za pomocą dotyku, słuchu i zapachu. W naszym muzeum historię Gdańska i jego najważniejsze symbole poznaje się na nowo, zupełnie inaczej niż dotychczas – mówi Monika Domagalska-Ilińska, Prezeska Stowarzyszenia Invisibilia, które prowadzi muzeum.

Wystawa „Niewidzialny Gdańsk” czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17, w weekendy 11-19.

Więcej informacji >>>  www.niewidzialnygdansk.pl


 

Nowe otwarcie dzięki pomocy OWES


Muzeum Niewidzialny Gdańsk powstało w lipcu 2020 roku i cieszyło się dużą popularnością. Niestety, przegrało z pandemią. Bez widzów i wpływów z biletów nie miało szans na przetrwanie. Jednak część pracowników nie poddała się i postanowili zawalczyć o placówkę i swoje miejsca pracy. Przy pomocy doradców metropolitalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) założyli Stowarzyszenie Invisibilia, które zostało operatorem obiektu. Dziś, dzięki dotacji z OWES muzeum zapewnia miejsca pracy 5 osobom niedowidzącym i słabo widzącym.

- W Gdańsku powstało wspaniałe miejsce. Muzeum to  niepowtarzalna możliwość poznania świata dotąd nieznanego - lekcja tolerancji, wrażliwości i empatii. Cieszę się, że udało się to także dzięki metropolitalnemu Ośrodkowi Ekonomii Społecznej - mówi Agnieszka Ossowska, doradca kluczowy OWES, która wspierała załogę muzeum w utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego. - Doradzaliśmy z jakich usług korzystać, wskazaliśmy ekspertów i specjalistów, dzięki temu wsparciem zostało objętych pięć osób z dysfunkcjami wzroku.

Muzeum Niewidzialny Gdańsk jest objęte wsparciem w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

***
Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot jako jedyna metropolia w Polsce kieruje Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
odpowiedzialnym za tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorcy społeczni wypracowane zyski przeznaczają na podniesienie szans na rynku pracy lub zatrudnienie osób, które nie są w stanie zrobić tego samodzielnie. Dotyczy to takich grup jak np. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, uchodźcy i imigranci. Pomoc przybiera różne formy - od stworzenia miejsca pracy po szkolenia, doradztwo czy zaawansowane i spersonalizowane formy wsparcia.

Więcej informacji nt. OWES >>> dobrarobota.org

Zdjęcia: Muzeum Niewidzialny Gdańsk

 

 

  • GIWK