Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

MZK Wejherowo wspiera metropolię

13 czerwca br. Zarząd Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot przyjął w poczet członków wspierających Stowarzyszenie Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo. Głównymi obszarami współpracy partnerów będzie planowanie rozwoju transportu publicznego w OMG-G-S oraz promocja sprzedaży internetowej biletu metropolitalnego.

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo (MZK Wejherowo) to publiczny zakład komunikacyjny świadczący usługi w zakresie pasażerskiego transportu zbiorowego w Wejherowie oraz w okolicznych miejscowościach, czyli: Gniewowie, Gościcinie, Gowinie, Kąpinie, Kębłowie, Kochanowie, Redzie i Rumi. Jest członkiem MZKZG, który skupia kilku spośród innych miejskich przewoźników Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Właścicielem spółki jest Miasto Wejherowo. W 2016 r. firma obchodzi 35-lecie funkcjonowania.

MZK Wejherowo jako jedna z pierwszych spółek w Polsce wprowadziła bilety elektroniczne. Dostępne są w wersji imiennej i na okaziciela.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej MZK Wejherowo: http://mzkwejherowo.pl/

 

  • GIWK